Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wasrapport IJzer-Afwatering Gent. Januari 2023

Wasrapport IJzer-Afwatering Gent. Januari 2023

Dit rapport bespreekt de hydrologische gebeurtenissen op de waterwegen in het westen van Vlaanderen tussen 12 en 21 januari 2023. Tussen 12 en 16 januari 2023 zorgden een aantal opeenvolgende neerslagevents voor hoge waterstanden in het westen van Vlaanderen. De neerslag had een maximale retourperiode van rond de 2 jaar in Vlaanderen. In het bekken van de IJzer werd op 16 januari een afvoer bereikt die in de top 10 sinds het begin van de metingen valt. Peildrempels werden overschreden, maar er traden geen kritieke overstromingen op vanuit de bevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Voor de omgeving rond Gent, waar op 12 januari veel lokale neerslag viel, traden op de Ringvaart, Kanaal Gent-Terneuzen en Moervaart-Durme hoge peilen op. Afwaarts de dam van Lokeren was er overloop vanuit de Benedendurme naar het Molsbroek en opwaarts de dam van Lokeren bewees de waterkeringsmuur in het centrum zijn nut. Het is eerder uitzonderlijk (niet eerder voorgekomen in metingen) dat waterstanden rond Gent zo hoog zijn met een aanvoer van 210-230 m³/s (retourperiode kleiner dan 1 jaar) vanuit Leie en Bovenschelde. De afvoer rond Gent verloopt momenteel aangepast door de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen (Middensluis niet beschikbaar als spuimiddel) en de gevolgen van een dijkdoorbraak tussen het Afleidingskanaal en Leopoldkanaal in de eindejaarsperiode van 2018. Tussen 10 en 20 januari 2023 was in Terneuzen de Oostsluis gedurende 15 laagwaters gestremd, de Westsluis werd tussen 13 en 19 januari 11 keer gestremd. Over de verschillende neerslagevents heen, viel in Vlaanderen het meeste neerslag in de omgeving van Brugge. Op het kanaal Gent-Oostende afwaarts Brugge en op het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort traden dan ook hoge waterstanden op, in functie van het getij. Er traden geen kritieke overstromingen op vanuit de kanalen. Een gebeurtenis zoals die tijdens de periode waarover dit rapport handelt, is een goede aanleiding om de drempels zoals gehanteerd op waterinfo.be en gebruikt in hoogwaterberichtgeving WL-HIC, door DVW verspreid richting noodplanning, te evalueren. De vaststellingen die gemaakt worden bij de bespreking van de voorspellingen van zowel de afvoer als de waterpeilen geven aan dat niet alleen doorlopend aandacht nodig is voor verbeteringen aan hydrologische en hydrodynamische modellen, maar geven ook de kansen aan die gebruik van reële (en dus ontsloten en beschikbare) kunstwerkstanden van het terrein zouden kunnen bieden.
Publicatiedatum
Juli 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Boeckx, L., Deschamps, M., Coen, L.
Reeks
WL Rapporten PA008_3