Fluorhoudende broeikasgassen (F‐gassen) staan in voor bijna 3% van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. De gassen worden voornamelijk gebruikt als koelmiddel en komen dus vooral vrij uit koeltoepassingen, stationaire en mobiele air conditioning, en warmtepompen. De emissies van F‐gassen nemen sinds 2000 toe. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan stijgende emissies die vrijkomen bij het buitendienststellen van toestellen en installaties die F-gassen bevatten. De studie heeft als doel: nagaan of de emissies bij buitendienststelling op een correcte manier worden ingeschat in de emissie-inventaris en de gebruikte emissiefactoren overeenstemmen met de realiteit en het formuleren van conclusies en beleidsaanbevelingen die een positief effect hebben op het verminderen van de emissies bij buitendienststelling.
Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Milieuzorg , Lucht en geluid , Klimaat , Duurzame ontwikkeling
Auteur(s) Dauwe Tom, Altdorfer Francis, Gschrey Barbara