Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mate waarin de werkbaarheidsproblemen hun oorzaak vinden in de arbeidssituatie van zelfstandige ondernemers. Er zijn in de Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor zelfstandige ondernemers vier werkbaarheidsknelpunten gedefinieerd: psychische vermoeidheid, problemen met welbevinden in het werk, problematische leermogelijkheden en onevenwicht in de werk-privécombinatie. Vijf kenmerken werden in dit onderzoek als risicofactor betrokken: werkdruk, emotionele belasting, onvoldoende taakvariatie belastende arbeidsomstandigheden en aantal gewerkte uren. De analyse werd gevoerd op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2007-2016.
Publicatiedatum
Juli 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kwaliteit van de arbeid , Ondernemen