Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat weten we (niet) over informele zorg in Vlaanderen? Voorstel voor het dichten van de cijfer- en kennislacunes

Wat weten we (niet) over informele zorg in Vlaanderen? Voorstel voor het dichten van de cijfer- en kennislacunes

Rapport
februari 2018
Departement Zorg
Om aan de onderzoeksacties uit het Vlaams mantelzorgplan invulling te geven, werd een verkennend onderzoek naar kennis(lacunes) over informele zorg opgezet. Drie vragen staan daarbij centraal: welke gegevens zijn noodzakelijk om informele zorg in Vlaanderen op een kwaliteitsvolle en betrouwbare manier te monitoren? Welke databronnen bevatten informatie over informele zorg in Vlaanderen en waar situeren zich kennislacunes? Op welke wijze kunnen eventuele lacunes worden gedicht? Er komen twee verschijningsvormen van informele zorg aan bod: mantelzorg en zorgvrijwilligers.
Publicatiedatum
Februari 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid