De WaterRegulator is een subentiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die zich focust op de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen. Het activiteitenverslag bespreekt de activiteiten tijdens een werkingsjaar.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Drinkwater

Vorige edities