De wegwijzers beroepsgeheim zijn voornamelijk gericht op de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke… de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling. Deze wegwijzer biedt een overzicht van de uitzonderingsgronden die samenwerking mogelijk maken en vestigt de aandacht op specifieke knelpunten die kunnen opduiken.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2018
Publicatietype
Brochure
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Anne-Sophie Versweyvelt, Johan Put