In 2017 verlieten 72.776 jongeren in Vlaanderen de school. Een jaar later was 8,9% of 6.483 van deze schoolverlaters op zoek naar werk. Dit is het laagste werkzoekenden aandeel in vijf jaar tijd en weerspiegelt het gestage herstel van de economie na de eurocrisis. Het aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters stijgt naar 9,2%. Concreet gaat het om 6.720 schoolverlaters die de arbeidsmarkt betreden met maximaal een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs op zak. Hoewel deze schoolverlaters mee profiteren van de aantrekkende economie en hun werkzoekenden aandeel daalt naar 27,6%, gaat het nog steeds om 1.853 werkzoekende jongeren. Het behalen van een diploma is nog steeds hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Als dit daarenboven gecombineerd wordt met een goede portie relevante werkervaring, zoals bij de Leertijd, een zevende jaar BSO of een Se-n-Se TSO, dan kan de schoolverlater vlot aan de slag. Nieuw in dit rapport is dat ZORG-opleidingen apart worden bestudeerd. Zo krijgen we een beter zicht op de schoolverlaters die tegemoet moeten komen aan de grote en stijgende vraag naar zorgprofielen op de arbeidsmarkt.

Bestel per post

De prijs bedraagt €15,00.

Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Statistieken onderwijs , Hoger onderwijs
Auteur(s)
VDAB Studiedienst

Vorige edities