Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de CLIL-projecten in het secundair onderwijs in Vlaanderen

Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de CLIL-projecten in het secundair onderwijs in Vlaanderen

Dit eindrapport van de KULeuven is een synthese van de bevindingen uit de driejarige 'Content-and-Language-Integrated-Learning' (CLIL)-proeftuin in 9 secundaire scholen (september ‘07-augustus ‘10). De opdracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs voor het KULeuven-team bestond uit: 1. het begeleiden van leerkrachten en hun scholen bij het implementeren van CLIL; 2. het documenteren van het implementatieproces in de proeftuinscholen; 3. het wetenschappelijk evalueren van CLIL in de proeftuinscholen. Centraal in het rapport staan de belangrijkste onderzoeksthema’s uit die wetenschappelijke evaluatie-opdracht. Er wordt ingezoomd op: 1. het leerlingenniveau (motivatiefactoren die meespelen in de CLIL-keuze, leerrendement voor de vreemde taal, het Nederlands en de zaakvakken); 2. het leerkrachtenniveau (vereiste competenties, CLIL-didaktiek, ondersteuningsbehoeften); 3. het schoolniveau (infrastuur, uurroosters, personeelsbeleid, samenstelling en grootte CLIL-programma’s…); 4. twee tijdsfactor-gerelateerde aspecten van CLIL (aanloopperiode en eventueel initieel vertragingseffect). Tot slot formuleren de onderzoekers een aantal beleidsadviezen over deze nieuwe onderwijsvorm in Vlaanderen.
Publicatiedatum
April 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Onderwijs en vorming