Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wetland- en moerasherstel Zegge-Mosselgoren en Olens Broek. Met samenvatting

Wetland- en moerasherstel Zegge-Mosselgoren en Olens Broek. Met samenvatting

Studie
april 2024
Agentschap voor Natuur en Bos
Het Agentschap voor Natuur & Bos gaf Witteveen+Bos België de opdracht om via een ecohydrologische studie hydrologische maatregelen te presenteren en die modelmatig te onderzoeken om duurzaam herstel van de natuurgebieden De Zegge, Mosselgoren en Olens broek te realiseren. Door middel van scenario-analyses met een grondwater- en oppervlaktewatermodel werden zowel technische kortetermijnoplossingen doorgerekend als een langetermijnscenario dat het integrale herstel van het vallei-ecosysteem Kleine Nete omvat, met als doel de realisering van de Europese instandhoudingsdoelstellingen.
Publicatiedatum
April 2024
Publicatietype
Studie
Thema's
Water
Auteur(s)
Tom Pinceel