In 2007 richtte de EU het Europees Integratiefonds (EIF) op. Het EIF is een financieel instrument om het integratie- en inburgeringsbeleid in de lidstaten te versterken. In Vlaanderen creëerde het EIF ruimte voor evaluatie en innovatie. Bestaande instrumenten, methodieken en beleidsconcepten werden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Nieuwe concepten en materialen werden ontwikkeld en op experimentele basis uitgetest. De publicatie zet de projecten en realisaties uit de periode 2007-2013 in de kijker.
Publicatiedatum Februari 2015
Publicatietype Boek
Thema's Inburgering en integratie
Doelgroep Lokale besturen