Het aantal jongeren dat vandaag instapt in duaal leren blijft laag. Nochtans kan duaal leren bijdragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid en van de mismatch op de arbeidsmarkt. Om duaal leren beter ingang te doen vinden, moet het systeem beter bekend worden en – als evenwaardige leerweg binnen het secundair onderwijs – moet het een positiever en aantrekkelijker imago krijgen. In dit onderzoek wordt de instroom in duaal leren geanalyseerd en worden de drempels onderzocht die jongeren, ouders, leerkrachten en scholen ervaren. Er wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij het maken van een studiekeuze, en in welke mate het aanbieden van informatie over duaal leren hierbij van invloed is. De studie gaat na hoe gedragsinzichten en de perceptie rond duaal leren de studiekeuze mee bepalen. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door LEER (Leuven Economics of Education Research, binnen de Katholieke Universiteit Leuven), loopt tot november 2021.
Publicatiedatum
December 2020
Thema's
Leren en werken
Auteur(s)
Kristof De Witte (promotor), Dieter Verhaest