Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie kiest voor duaal leren? Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen aan de hand van gedragsinzichten

Wie kiest voor duaal leren? Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen aan de hand van gedragsinzichten

Onderzoeksrapport
december 2021
Departement Werk en Sociale Economie
Het aantal jongeren dat vandaag instapt in duaal leren blijft laag. Nochtans kan duaal leren bijdragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid en van de mismatch op de arbeidsmarkt. Om duaal leren beter ingang te doen vinden, moet het systeem beter bekend worden en moet het als evenwaardige leerweg binnen het secundair onderwijs een positiever en aantrekkelijker imago krijgen. In dit onderzoek, uitgevoerd door LEER (Leuven Economics of Education Research, binnen de Katholieke Universiteit Leuven), werd het studiekeuzeproces van leerlingen geanalyseerd, specifiek wat opleidingen met werkplekleren betreft, en werden de drempels onderzocht die jongeren, ouders, leerkrachten en scholen ervaren. Er werd nagegaan welke (f)actoren een rol spelen bij het maken van een studiekeuze, en welke inzichten vanuit de gedragseconomie een aanvullend inzicht kunnen geven in de eerder beperkte instroom van leerlingen in duaal leren op dit moment. Zo werd onderzocht in welke mate het aanbieden van informatie over duaal leren hierbij van invloed is en werd een concrete experimentele campagne opgezet. Het onderzoek levert concrete adviezen en aandachtspunten op waarmee toekomstige campagnes rond duaal leren vorm kunnen krijgen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de gedragseconomie, opdat potentiële kandidaten beter geïnformeerd en met kennis van de kansen en voordelen van duaal leren hun studiekeuze kunnen maken.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Werken en leren
Auteur(s)
Kristof De Witte (promotor), Dieter Verhaest, Willem de Cort