De studie gaat in op de participatie van de Vlaamse ouderen. Uit de cijfers blijkt dat 55-plussers op nagenoeg alle onderzochte levensdomeinen (de sociale contacten uitgezonderd) minder participeren dan de andere leeftijdsgroepen, zelfs als rekening wordt gehouden met een hele reeks andere achtergrondvariabelen. Dit artikel is het eerste in een reeks over de participatie van kansengroepen op verschillende domeinen van het maatschappelijke leven.
Publicatiedatum
Januari 2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Ouderen , Gezin en samenleving , Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Jo Noppe, Guy Pauwels & Dirk Moons
Reeks
SVR - webartikel, 2012/9