Advies over de wijziging van het W&I-decreet : beleidskader voor het Vlaamse industriële klimaattransitieprogramma.
Publicatiedatum
Augustus 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Duurzame ontwikkeling , Klimaat
Reeks
VARIO-advies, 19