Advies van de SARC-Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.

Meer informatie

Publicatiedatum Juli 2020
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Sport