Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen aan het decreet ter ondersteuning van bovenlokale (top)sportinfrastructuur. Advies SARC

Wijzigingen aan het decreet ter ondersteuning van bovenlokale (top)sportinfrastructuur. Advies SARC

Advies van de SARC-Vlaamse Sportraad over het voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.
Publicatiedatum
Juli 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Sport