Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen besluit industrieel onderzoeksfonds en interfaceactiviteiten

Wijzigingen besluit industrieel onderzoeksfonds en interfaceactiviteiten

Op 2 oktober 2023 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns in verband met het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap. In het voorjaar 2023 werd de vijfjaarlijkse evaluatie van deze subsidie-instrumenten uitgevoerd. VARIO interpreteert de conclusies van het evaluatierapport als globaal zeer positief en is op korte termijn dan ook geen vragende partij voor grote bijsturingen aan het bijhorende besluit. De voorliggende wijzigingen zijn grotendeels juridisch-technische wijzingen en verduidelijkingen. VARIO neemt daarnaast ook eerdere VARIO adviezen in overweging en komt zo tot de volgende aanbevelingen.
Publicatiedatum
Oktober 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Economie en ondernemen
Reeks
Advies nr. 33