Advies van de Commissie Diversiteit over het voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.
Publicatiedatum
Augustus 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Gelijke kansen arbeidsmarkt