Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen economische migratie. Advies SERV

Wijzigingen economische migratie. Advies SERV

Advies omtrent het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
Publicatiedatum
Juni 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Arbeidsmarkt