Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs in functie van het hertekende inburgeringsbeleid.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Volwassenenonderwijs