Gedaan met laden. U bevindt zich op: Witboek interne staatshervorming

Witboek interne staatshervorming

Rapport
april 2011
Agentschap Binnenlands Bestuur
De interne staatshervorming is een van de belangrijke sleutelprojecten van de huidige regeerperiode. Met deze hervorming versterkt de Vlaamse regering de lokale democratie en verhoogt ze de slagkracht van de overheid, zodat deze op een efficiënte en effectieve manier een meerwaarde kan betekenen voor de burgers en bedrijven. Dit Witboek houdt rekening met heel wat van de adviezen die de Vlaamse regering mocht ontvangen. Principes zijn verder verfijnd, inhoudelijke doorbraken werden aangevuld en bijgestuurd, de opbouw werd herbekeken. Vandaag ligt een ambitieus en coherent plan klaar dat de komende jaren uitgevoerd wordt.
Publicatiedatum
April 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving