Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zo man, zo vrouw? Gender en de creatieve sector in Vlaanderen

Zo man, zo vrouw? Gender en de creatieve sector in Vlaanderen

Rapport
april 2018
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Het thema gender is de laatste jaren erg onder de aandacht gekomen binnen de creatieve sector. Om een zicht te krijgen op de situatie in Vlaanderen wordt in dit rapport een situatieschets gemaakt van genderongelijkheid in de creatieve sector op basis van de beschikbare gegevens in de databanken. Op basis van drie datasets die de voorbije vijf jaren door de Onderzoeksgroep CuDOS – Vakgroep Sociologie aan de UGent werden verzameld bij professionelen in de creatieve sector hebben we de mogelijkheid om dieper in te gaan op genderongelijkheden in jobstatuten, verloning en arbeidstevredenheid over verschillende disciplines binnen de creatieve sector heen. In het volgende deel van dit rapport geven we een overzicht van deze databestanden. In deel 3 en 4 worden de verschillen in werk-situaties en verloning besproken. Verder kijken we in deel 5 ook naar de subjectieve tevredenheid met de werksituatie. De laatste delen van het rapport handelen over gender-specifieke ervaringen op het werk. Voor deze ervaringen hebben we enkel data beschikbaar over architecten en designers, maar met deze case studies hopen we toch een aantal indicaties te geven over genderverschillen in werkervaringen binnen de bredere creatieve sector. Deel 6 gaat over het sociale netwerk van architecten en designers en deel 7 over ervaringen met seksisme en grensoverschrijdend gedrag. In het algemeen besluit linken we de feitelijke verschillen in verloning en statuten aan de meer subjectieve werkervaringen van mannen en vrouwen binnen de creatieve sector.
Publicatiedatum
April 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme
Auteur(s)
Mart Willekens , Jessy Siongers, Lucas Pissens, John Lievens