Om de zorgnoden van geïnterneerden beter te kunnen inschatten, werden in 2016 89 voorzieningen bevraagd. De bevraging omvatte een kwantitatief gedeelte en drie open vragen. De vragen peilden naar faciliterende factoren voor de doorstroom van geïnterneerden en naar aanbevelingen voor het Vlaamse beleid. Het rapport behandelt de resultaten van die kwalitatieve bevraging.
Publicatiedatum
Juni 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Welzijn en justitie
Auteur(s)
Véronique Vandezande, Barbara Demeyer