Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgverwachtingen en zorgpatronen in Vlaanderen naar herkomst

Zorgverwachtingen en zorgpatronen in Vlaanderen naar herkomst

De studie gaat dieper in op twee aspecten van solidariteit in een familie, namelijk zorgverwachtingen en zorgpatronen, en belicht daarbij vooral het aspect herkomst. Het eerste deel over de zorgverwachtingen behandelt stellingen over familiale verantwoordelijkheid en verwachtingen die mensen hebben in verband met hulp en ondersteuning in bijzondere situaties zoals een kortstondige of langdurige ziekte of beperking, een depressieve toestand, eenzaamheid. In een tweede onderdeel komt het zorggedrag aan bod. Daarbij is het de vraag of personen die van oorsprong uit een ander land afkomstig zijn, effectief meer zorg dragen voor een zieke, gehandicapte of oudere persoon dan degenen met een exclusief Belgische herkomst.
Publicatiedatum
Oktober 2013
Publicatietype
Studie
Thema's
Gezondheidszorg , Gezondheid - algemeen
Auteur(s)
Lieve Vanderleyden, Dirk Moons
Reeks
SVR-webartikel, 2013/6