Het rapport bevat de resultaten van een bevraging naar de opgeruimde hoeveelheden zwerfvuil en sluikstort in 2021 bij de lokale en bovenlokale Vlaamse overheden die openbaar domein beheren.
Publicatiedatum
Oktober 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Afval , Milieuhinder , Milieuzorg
Doelgroep
Lokale besturen, Overheid, Ruim publiek