Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regels voor sortering en ophaling van afval bij bedrijven

Regels voor sortering en ophaling van afval bij bedrijven

Bij bedrijven in Vlaanderen moeten volgende afvalstoffen apart worden ingezameld:

 • pmd-afval
 • klein gevaarlijk afval (KGA)
 • glasafval
 • papier- en kartonafval
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen (oplosmiddelen (solventen), verven en lakken...)
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur en containers die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • houtafval
 • metaalafval
 • plastic folies
 • harde plastics
 • piepschuim
 • vanaf 1 januari 2021 voor bedrijven uit bepaalde sectoren die minstens éénmaal per week warme maaltijden serveren: keukenafval en etensresten
 • Vanaf 1 januari 2021: matrassen.

Op de website van OVAM vindt u alle details over de verplichte selectieve inzameling bij bedrijven(opent in nieuw venster).

Voor meer informatie over deze afvalstromen en de manier waarop u die apart moet inzamelen, kunt u terecht bij uw afvalstoffeninzamelaar of uw gemeente. Bepaalde gelijkaardige (in aard en hoeveelheid) afvalstromen kunnen met de huishoudelijke ronde worden meegegeven.

Valipac geeft premies aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren(opent in nieuw venster).

Verplicht contract voor de ophaling van bedrijfsrestafval

Elk bedrijf in Vlaanderen moet een contract afsluiten met de afvalinzamelaar van het bedrijfsrestafval. Als het bedrijfsrestafval kan worden meegegeven met de tweewekelijkse gemeentelijke inzamelronde van huishoudelijke afvalstoffen en de maximumhoeveelheid daarbij niet wordt overschreden, geldt de contractverplichting niet.

Niet-naleving

Bij niet-naleving van de verplichtingen kan een proces-verbaal worden opgemaakt door lokale toezichthouders, de milieu-inspectie, de politie en in bepaalde gevallen door de OVAM.