Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regering Bourgeois

Regering Bourgeois

Bij de regionale verkiezingen van 25 mei 2014 haalde N-VA de meeste stemmen in Vlaanderen. Geert Bourgeois (N-VA) werd de nieuwe minister-president van een regering met drie partijen

Samenstelling regering Bourgeois: 2014-2019

N-VA kreeg vier ministers (Bourgeois inbegrepen), CD&V leverde drie ministers en Open Vld kreeg twee ministers.

© Joris Casaer
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Hilde Crevits (CD&V)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
 • Annemie Turtelboom (Open Vld)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
 • Liesbeth Homans (N-VA)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
 • Ben Weyts (N-VA)
  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Jo Vandeurzen (CD&V)
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Philippe Muyters (N-VA)
  Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
 • Joke Schauvliege (CD&V)
  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 • Sven Gatz (Open Vld)
  Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Op 29 april 2016 nam Annemie Turtelboom (Open Vld) ontslag als minister van Begroting, Financiën en Energie. Zij werd opgevolgd door haar partijgenoot Bart Tommelein.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 nam Bart Tommelein ontslag om burgemeester van Oostende te worden. Op 9 januari 2019 legde Lydia Peeters (Open Vld) de eed af als nieuwe minister van Begroting, Financiën en Energie. Sven Gatz nam de rol van viceminister-president over.

Op 5 februari 2019 nam Joke Schauvliege (CD&V) ontslag als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Zij werd opgevolgd door haar partijgenoot Koen Van den Heuvel.

Na de verkiezingen van 26 mei 2019 werd minister-president Geert Bourgeois verkozen in het Europees Parlement. Hij legde de eed af als parlementslid op 2 juli 2019 en nam daarom ontslag uit zijn regering. Hij werd opgevolgd door Liesbeth Homans (N-VA), die op 2 juli de eed aflegde als minister-president van de regering in lopende zaken. Ben Weyts nam de rol van viceminister-president over.