Samenstelling regering Bourgeois: 2014-2019

© Joris Casaer
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Hilde Crevits (CD&V)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
 • Annemie Turtelboom (Open Vld)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
 • Liesbeth Homans (N-VA)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding
 • Ben Weyts (N-VA)
  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Jo Vandeurzen (CD&V)
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Philippe Muyters (N-VA)
  Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
 • Joke Schauvliege (CD&V)
  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 • Sven Gatz (Open Vld)
  Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel