Samenstelling regering Somers: 10 juni 2003 - 20 juli 2004

Vlaamse Regering Somers
 • Bart Somers (VLD)
  minister-president van de Vlaamse Regering
 • Renaat Landuyt (sp.a)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
 • Marleen Vanderpoorten (VLD)
  Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie
 • Paul Van Grembergen (Spirit)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
 • Gilbert Bossuyt (sp.a)
  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
 • Ludo Sannen (Groen!)
  Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking
 • Adelheid Byttebier (Groen!)
  Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
 • Patricia Ceysens (VLD)
  Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government
 • Marino Keulen (VLD)
  Vlaams minister van Wonen, Media en Sport

Publicaties