Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regeringen Dewael

Regeringen Dewael

Na de verkiezingen van 13 juni 1999 waren in Vlaanderen voor het eerst minstens drie partijen nodig om een coalitie te vormen. Het werden er uiteindelijk vier: VLD, SP, Agalev en VU-ID. Net zoals de vorige Vlaamse Regering ging deze regering van start met negen ministers: de SP, Agalev en VU-ID leverden elk twee ministers; de VLD drie, onder wie Patrick Dewael, de nieuwe minister-president.

Samenstelling Dewael I: juli 1999

De zogenaamde paars-groen-gele coalitie onderging in de vijf jaar van haar regeerperiode heel wat personeelswissels. Van de oorspronkelijke negen Vlaamse ministers uit 1999 waren er in 2004 nog maar drie in functie.

Vlaamse Regering Dewael I
 • Patrick Dewael (VLD)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden
 • Steve Stevaert (SP)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
 • Mieke Vogels (Agalev)
  Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
 • Bert Anciaux (VU-ID)
  Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking
 • Marleen Vanderpoorten (VLD)
  Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
 • Renaat Landuyt (SP)
  Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
 • Vera Dua (Agalev)
  Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
 • Johan Sauwens (VU-ID)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening

In mei 2001 moest Johan Sauwens ontslag nemen als minister na onduidelijkheden over zijn aanwezigheid op een feest van gewezen Oostfrontstrijders. Hij werd vervangen door Paul Van Grembergen.
Naast de personeelsbezetting veranderden ook de politieke verhoudingen binnen de regering.

Samenstelling Dewael II: december 2001

Om de door de Lambermont-akkoorden verworven bevoegdheidsverdeling op te vangen, werd in 2001 een tiende lid aan de Vlaamse Regering toegevoegd. Die ministerpost viel de VLD te beurt.

Vlaamse Regering Dewael II
 • Patrick Dewael (VLD)
  minister-president van de Vlaamse Regering
 • Steve Stevaert (sp.a)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
 • Mieke Vogels (Agalev)
  Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
 • Bert Anciaux (Spirit)
  Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking
 • Marleen Vanderpoorten (VLD)
  Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
 • Renaat Landuyt (sp.a)
  Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
 • Vera Dua (Agalev)
  Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening
 • Paul Van Grembergen (Spirit)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid
 • Jaak Gabriels (VLD)
  Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en Huisvesting

Samenstelling Dewael III: juli 2002

In 2002 verwierf de VLD zelfs een vijfde ministerpost. Omdat na de splitsing van VU-ID in Spirit en N-VA alleen Spirit de Vlaamse Regering steunde, verloor die partij één van haar twee ministers aan de VLD. De regering was daarna samengesteld uit vijf ministers van de VLD, twee van de sp.a (de voormalige SP), twee van Agalev en één van Spirit. Bert Anciaux nam ontslag en hij werd als Brussels minister opgevolgd door Guy Vanhengel.

Vlaamse Regering Dewael III
 • Patrick Dewael (VLD)
  minister-president van de Vlaamse Regering
 • Steve Stevaert (sp.a)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
 • Mieke Vogels (Agalev)
  Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking
 • Marleen Vanderpoorten (VLD)
  Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
 • Renaat Landuyt (sp.a)
  Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
 • Vera Dua (Agalev)
  Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening
 • Paul Van Grembergen (Spirit)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
 • Jaak Gabriels (VLD)
  Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting
 • Guy Vanhengel (VLD)
  Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden

Op 19 maart 2003 werd Steve Stevaert vervangen door Gilbert Bossuyt.

Op 10 juni 2003 werd Guy Vanhengel vervangen door Marino Keulen en werd Patricia Ceysens minister in opvolging van Jaak Gabriels.

Samenstelling Dewael IV: juni 2003

Na de federale verkiezingen van 2003 werd de regering opnieuw aangepast. Mieke Vogels werd vervangen door Adelheid Byttebier.
Vera Dua werd vervangen door Ludo Sannen.

Uiteindelijk deed minister-president Dewael de volledige termijn niet uit. Hij stapte in juni 2003 over naar de federale regering om er vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken te worden. Bart Somers volgde hem op als Vlaams minister-president en leidde de Vlaamse Regering tot de verkiezingen van 2004.

 • Patrick Dewael (VLD)
  minister-president van de Vlaamse Regering
 • Renaat Landuyt (sp.a)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
 • Marleen Vanderpoorten (VLD)
  Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening
 • Paul Van Grembergen (Spirit)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken
 • Jaak Gabriels (VLD)
  Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting
 • Guy Vanhengel (VLD)
  Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden
 • Gilbert Bossuyt (sp.a)
  Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
 • Ludo Sannen (Agalev)
  Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking
 • Adelheid Byttebier (Agalev)
  Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen