Samenstelling Van den Brande IV: 1995 - 1999

Vlaamse Regering Van den Brande IV
 • Luc Van den Brande (CVP)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en technologie
 • Luc Van den Bossche (SP)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling
 • Wivina Demeester-De Meyer (CVP)
  Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid
 • Eddy Baldewijns (SP)
  Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
 • Eric Van Rompuy (CVP)
  Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media
 • Leo Peeters (SP)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting
 • Luc Martens (CVP)
  Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
 • Anne Van Asbroeck (SP)
  Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeleid

Samenstelling Van den Brande II en III: 1992-1995

Vlaamse Regering Van den Brande III
 • Luc Van den Brande (CVP)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen
 • Norbert De Batselier (SP)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Leefmilieu en Huisvesting
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  Vlaams minister van Openbare werken, Ruimtelijke Ordening, Binnenlandse Aangelegenheden
 • Hugo Weckx (CVP)
  Vlaams minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden
 • Luc Van den Bossche (SP)
  Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
 • Johan Sauwens (VU)
  Vlaams minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming
 • Leona Detiège (SP)
  Vlaams minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden
 • Wivina Demeester-De Meyer (CVP)
  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin

Samenstelling Van den Brande I: 1992

 • Luc Van den Brande (CVP)
  voorzitter van de Executieve en gemeenschapsminister van Economie, KMO, Energie en Externe Betrekkingen
 • Norbert De Batselier (SP)
  vice-Voorzitter van de Executieve en gemeenschapsminister Leefmilieu, Huisvesting en Wetenschapsbeleid
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  gemeenschapsminister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
 • Hugo Weckx (CVP)
  gemeenschapsminister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden
 • Luc Van den Bossche (SP)
  gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
 • Leona Detiège (SP)
  gemeenschapsminister van Tewerkstelling en Volksgezondheid
 • Wivina Demeester-De Meyer (CVP)
  gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, Binnenlandse Aangelegenheden, Welzijn en Gezin