Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regeringen Van den Brande

Regeringen Van den Brande

Na de parlementsverkiezingen eind 1991 bood de regering Geens IV op 7 januari 1992 haar ontslag aan. De eerste regering onder leiding van de christen-democraat Luc Van den Brande legde op 21 januari 1992 de eed af.

Samenstelling Van den Brande I: 1992

De regering Van den Brande I moest volgens de wet proportioneel worden samengesteld, maar aanvankelijk bestond de regering alleen uit CVP- en SP-ministers.

 • Luc Van den Brande (CVP)
  voorzitter van de Executieve en gemeenschapsminister van Economie, KMO, Energie en Externe Betrekkingen
 • Norbert De Batselier (SP)
  vice-Voorzitter van de Executieve en gemeenschapsminister Leefmilieu, Huisvesting en Wetenschapsbeleid
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  gemeenschapsminister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
 • Hugo Weckx (CVP)
  gemeenschapsminister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden
 • Luc Van den Bossche (SP)
  gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
 • Leona Detiège (SP)
  gemeenschapsminister van Tewerkstelling en Volksgezondheid
 • Wivina Demeester-De Meyer (CVP)
  gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, Binnenlandse Aangelegenheden, Welzijn en Gezin

Samenstelling Van den Brande II en III: 1992-1995

De PVV, het Vlaams Blok en aanvankelijk ook de VU weigerden in de regering Van den Brande I te stappen. Na enkele weken nam de VU toch een ministerportefeuille aan (in de persoon van Johan Sauwens). Op 5 februari 1992 kreeg die verruimde regering het vertrouwen en werd zo de regering Van den Brande II.

Op 20 oktober 1992 diende Luc Van den Brande het ontslag van zijn regering in, omdat de termijn van de proportioneel samengestelde regeringen afliep. Nog diezelfde dag werden de ministers echter herbenoemd, op basis van het meerderheidsstelsel. Daardoor ging de regering Van den Brande II over in de regering Van den Brande III.

Vlaamse Regering Van den Brande III
 • Luc Van den Brande (CVP)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen
 • Norbert De Batselier (SP)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Leefmilieu en Huisvesting
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  Vlaams minister van Openbare werken, Ruimtelijke Ordening, Binnenlandse Aangelegenheden
 • Hugo Weckx (CVP)
  Vlaams minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden
 • Luc Van den Bossche (SP)
  Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
 • Johan Sauwens (VU)
  Vlaams minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming
 • Leona Detiège (SP)
  Vlaams minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden
 • Wivina Demeester-De Meyer (CVP)
  Vlaams minister van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin

Op 1 januari 1995 werd Leona Detiège burgemeester van Antwerpen. Zij werd op 12 januari 1995 als minister vervangen door Leo Peeters, die haar bevoegdheden overnam.

Samenstelling Van den Brande IV: 1995 - 1999

Na de eerste rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement legde de regering Van den Brande IV de eed af in het Vlaams Parlement op 20 juni 1995. Die Vlaamse Regering telde negen ministers. Zoals bepaald was in het regeerakkoord, werd van start gegaan met vijf CVP- en vier SP-ministers, en werd halverwege de termijn (op 22 september 1997) de SP-minister Anne Van Asbroeck vervangen door Brigitte Grouwels (CVP), die haar bevoegdheden overnam.

Vlaamse Regering Van den Brande IV
 • Luc Van den Brande (CVP)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en technologie
 • Luc Van den Bossche (SP)
  minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling
 • Wivina Demeester-De Meyer (CVP)
  Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid
 • Eddy Baldewijns (SP)
  Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
 • Eric Van Rompuy (CVP)
  Vlaams minister van Economie, KMO, Landbouw en Media
 • Leo Peeters (SP)
  Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting
 • Luc Martens (CVP)
  Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn
 • Anne Van Asbroeck (SP)
  Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeleid

Op 28 september 1998 werd Luc Van den Bossche (SP) als minister-vice-president vervangen door Steve Stevaert, die bevoegd werd voor Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening. Daardoor werd Eddy Baldewijns bevoegd voor Onderwijs en Ambtenarenzaken.