Gedaan met laden. U bevindt zich op: Registratie van de akte

Registratie van de akte

Om de heffing van de registratiebelasting mogelijk te maken, moeten bepaalde akten en geschriften, en zelfs bepaalde rechtshandelingen die niet bij geschrift vastgelegd zijn, geregistreerd worden.

Verplichte registratie en termijnen

Onderstaande akten en geschriften, waarop de Vlaamse registratiebelasting verschuldigd is, moeten verplicht ter registratie worden aangeboden. U of de notaris voldoet aan de registratieverplichting door binnen een strikte termijn de akte ter registratie aan te bieden aan het bevoegde kantoor Rechtszekerheid(opent in nieuw venster).

Akte of geschriftTermijn
akten van Belgische notarissen(opent in nieuw venster)15 dagen

akten en geschriften die betrekking hebben op onroerende goederen die zich in België bevinden (zoals een onderhandse verkoopovereenkomst(opent in nieuw venster))

4 maanden
vonnissen en arresten10 dagen

geschriften die verklaren dat een opschortende voorwaarde is vervuld, waardoor de registratiebelasting opeisbaar wordt

4 maanden

Het is heel belangrijk om deze termijn te respecteren, zoniet is er een belastingverhoging van 20% van de registratiebelasting verschuldigd.

Procedure

De registratie van een akte/geschrift is een federale bevoegdheid. De akten waarvoor registratieplicht bestaat, worden aangeboden op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid(opent in nieuw venster).

Na de registratie wordt de akte door het kantoor Rechtszekerheid aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgd, die de juiste belasting zal heffen en de belastingschuldige een aanslagbiljet zal toesturen.

Notariskosten

Bij het tekenen van de authentieke akte moet u ook notariskosten betalen. Op de website notaris.be vindt u een simulator voor de berekening van aankoopkosten(opent in nieuw venster).