Overslaan en naar de inhoud gaan

Contact

Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Postadres:

Koning Albert II-laan 15 bus 266
1210 Brussel

Bezoekersadres:

Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Contact:

Tel. 02 553 69 23
E-mail: sarc@vlaanderen.be
Website: www.sarc.be

Secretariaat SARC

SARC_logo
Bart Dierick
+32 486 83 53 21
Algemeen Secretaris en aanspreekpunt Algemene Raad
SARC_logo
Maarten Koolen
T 02 553 42 64 / M 0475 63 95 02
Secretaris Vlaamse Sportraad - Interim secretaris Sectorraad Media
SARC_logo
Liesbeth Lemiere
T 02 553 06 29 / M 0493 51 23 07
Secretaris Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
SARC_logo
Laura Van Wijnsberghe
T 02 553 68 94 / M 0470 20 72 47
Secretaris Sectorraad Kunsten & Erfgoed

Stuur ons een bericht

De SARC hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees hier ons be­leid op het vlak van ge­ge­vens­ver­wer­king en -be­scher­ming.