Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

SARC Memorandum 2024-2029

We presenteren met veel plezier ons SARC Memorandum 2024-2029.

Met onze reflecties en aanbevelingen hopen we de beleidsbepalers aan de vooravond van de verkiezingen te kunnen inspireren.

De SARC is bij de totstandkoming van dit memorandum vertrokken vanuit vijf zorgvuldig gekozen transversale thema's: ecosysteem, arbeid, inclusie, waarde en ruimte. De reflecties en beleidsaanbevelingen bij deze thema's leest u in het eerste deel van het memorandum. Doorheen deze vijf thema's zijn ook twee maatschappelijke uitdagingen verweven: digitalisering en duurzaamheid.

In het tweede deel van het memorandum is er plaats voor de sectorspecifieke analyses en beleidsaanbevelingen. De sectorraden van de SARC leggen hier de klemtonen voor de eigen sectoren, teruggrijpend op de vijf transversale thema's en de twee maatschappelijke uitdagingen. Dit memorandum vormt zo een synthese van een meerstemmig en intensief traject.

De SARC wil met zijn memorandum de intrinsieke waarde en het belang van onze sectoren voor cruciale maatschappelijke uitdagingen onder de aandacht brengen en bijdragen tot weloverwogen duurzame én breed gedragen beleidskeuzes.