Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraagperiode schadevergoeding Vlaams Rampenfonds

Aanvraagperiode schadevergoeding Vlaams Rampenfonds

U kunt maar tijdens een beperkte periode een schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds.

U hebt 3 maanden tijd om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds: vanaf de publicatie van de erkenning van de ramp in het Belgisch Staatsblad tot het einde van de 3de maand die volgt op de maand van de publicatie.

Eens deze termijn is verstreken, kunt u geen aanvraag meer indienen.

Uitzonderingen

Tot een jaar na de erkenning van de ramp (datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad) is er een uitzondering mogelijk:

Wanneer u verhinderd werd door overmacht of u te goeder trouw hebt gehandeld (bijvoorbeeld omdat u opgenomen was in het ziekenhuis) kunt u na de deadline wel nog een aanvraag indienen. U moet dan wel uitvoerig motiveren waarom u te laat bent.

U moet uw laattijdige aanvraag indienen van zodra de reden waarom u uw aanvraag nog niet hebt ingediend niet langer geldt. U krijgt daarvoor 3 maanden de tijd. Als u bijvoorbeeld op 31 mei het ziekenhuis verlaat, moet u uw aanvraag ten laatste op 31 augustus indienen.