Geen automatische voorrang voor specifieke beroepsgroepen

Verkeert u in financiële moeilijkheden als gevolg van de schade veroorzaakt door de droogte van maart-september 2020, dan kunt u vragen om een prioritaire behandeling van uw ingediende aanvraag. U moet dan de nodige bewijsstukken bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds om aan te tonen dat uw financiële moeilijkheden het gevolg zijn van de erkende ramp droogte van maart-september 2020.

Er is geen automatische voorrang voorzien voor aanvragen van specifieke beroepsgroepen (bijvoorbeeld de sector van de varkenshouderij).

U kunt de bewijsstukken bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds:

 • Per brief naar Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel. Vermeld uw naam en adres.
 • Per e-mail naar rampenfonds@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld uw naam en adres.
 • Als u al een e-mail kreeg met uw dossiernummer en de naam van uw dossierbehandelaar: stuur de bewijsstukken naar uw dossierbehandelaar en vermeld uw dossiernummer.
Schadevergoeding aanvragen

Het is niet meer mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen, tenzij u verhinderd werd door overmacht of u te goeder trouw hebt gehandeld. Volg dan onderstaande procedure.

Erkende steden en gemeenten

Controleer eerst of de schade die u geleden heeft, zich bevindt in een van de 261 steden en gemeenten die erkend zijn voor deze ramp.

Aanvraagprocedure

Volg deze stappen om een tegemoetkoming aan te vragen.

 • Stap 1

  Voorwaarden

  U kunt enkel in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen. Het moet bijvoorbeeld gaan om schade die niet verzekerbaar is door een brandpolis eenvoudige risico’s.

  Bekijk alle voorwaarden

 • Stap 2

  Dien uw aanvraag in via het e-loket

  Bent u een particulier? Volg dan de procedure voor particulieren.

  Bent u ondernemer, een organisatie, een overheid of een landbouwer? Volg dan de procedure voor ondernemers.