Gedaan met laden. U bevindt zich op: Droogte maart-september 2020

Droogte maart-september 2020

Van 13 juli 2021 tot 31 oktober 2021 kon u een tegemoetkoming aanvragen als u schade heeft geleden door de ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020.

Geen automatische voorrang voor specifieke beroepsgroepen

Verkeert u in financiële moeilijkheden als gevolg van de schade veroorzaakt door de droogte van maart-september 2020, dan kunt u vragen om een prioritaire behandeling van uw ingediende aanvraag. U moet dan de nodige bewijsstukken bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds om aan te tonen dat uw financiële moeilijkheden het gevolg zijn van de erkende ramp droogte van maart-september 2020.

Er is geen automatische voorrang voorzien voor aanvragen van specifieke beroepsgroepen (bijvoorbeeld de sector van de varkenshouderij).

U kunt de bewijsstukken bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds:

 • Per brief naar:

  Vlaams Rampenfonds
  Koning Albert II-laan 15 bus 209
  1210 Brussel

  Vermeld uw naam en adres.
 • Per e-mail naar rampenfonds@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Vermeld uw naam en adres.
 • Als u al een e-mail kreeg met uw dossiernummer en de naam van uw dossierbehandelaar: stuur de bewijsstukken naar uw dossierbehandelaar en vermeld uw dossiernummer.
Schadevergoeding aanvragen

Het is niet meer mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen, ook niet als u verhinderd werd door overmacht of u te goeder trouw hebt gehandeld. De termijn daarvoor is afgelopen op 13 juli 2022.