Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overgangsperiode schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten

Overgangsperiode schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten

Sinds 1 januari 2020 is er geen onderscheid meer tussen een algemene ramp en een landbouwramp voor de schadevergoedingen van het Vlaams Rampenfonds. Landbouwers krijgen in de meeste gevallen geen volledige schadevergoeding meer voor schade die in principe verzekerbaar is door een brede weersverzekering, maar er is een overgangsperiode tot 2024 waarbij wel nog een gedeeltelijke schadevergoeding mogelijk is.

Wat houdt de overgangsperiode in?

Sinds 1 januari 2020 krijgt u als landbouwer in de meeste gevallen geen volledige schadevergoeding meer voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering.

Er is een overgangsperiode van 5 jaar tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 waarbij een gedeeltelijke schadevergoeding nog kan als uw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet volledig verzekerd is door een brede weersverzekering (maar wel voor minstens 25% van uw totale teeltareaal). Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af.

Als u zelfstandige bent en u zich tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevond, kunt u toch een schadevergoeding krijgen van het Rampenfonds zonder dat u een brede weersverzekering heeft. U moet dat kunnen aantonen aan de hand van een attest van vrijstelling van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gedeeltelijke tussenkomst, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De schade is veroorzaakt door:
  • vorst
  • storm en rukwinden
  • sneeuw- of ijsdruk
  • hevige of aanhoudende regen
  • ernstige droogte.
 • U bent voor minstens 25% van uw totale teeltareaal verzekerd met een brede weersverzekering. Dat is de som van de perceelsoppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in uw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp.
  • Uitzondering: als u zelfstandige bent en u zich tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevond, kunt u toch een schadevergoeding krijgen van het Rampenfonds zonder dat u een brede weersverzekering heeft. U moet dat kunnen aantonen aan de hand van een attest van vrijstelling van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds.

Bedragen

Het bedrag dat u krijgt hangt af van hoeveel % van uw totale teeltareaal verzekerd is. Het neemt tot 2024 elk jaar af.

Premiesubsidie brede weersverzekering

U kunt een subsidie krijgen voor de verzekeringspremie die u betaalt voor de brede weersverzekering. Vraag de subsidie aan(opent in nieuw venster) bij het Departement Landbouw en Visserij.

Protocollen

Het Vlaams Rampenfonds sloot twee protocollen af met het Departement Landbouw en Visserij. De protocollen regelen de uitwisseling van gegevens tussen beide departementen zodat ze hun taken kunnen uitvoeren zonder dat ze dezelfde gegevens meerdere keren moeten opvragen bij hun klanten.

Lees meer over de protocollen