Wat houdt de overgangsperiode in?

Sinds 1 januari 2020 krijgt u als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering.

Er is een overgangsperiode van 5 jaar tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 waarbij een gedeeltelijke tussenkomst nog kan als uw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet verzekerd is door een brede weersverzekering. Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af.

Voorwaarden

 • De schade is veroorzaakt door:
  • vorst
  • storm en rukwinden
  • sneeuw- of ijsdruk
  • hevige of aanhoudende regen
  • ernstige droogte.
 • U bent voor minstens 25% van uw totale teeltareaal verzekerd. Dat is de som van de perceelsoppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in uw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp.
 • U bevindt zich niet in een moeilijke financiële of economische situatie. Deze overgangsmaatregel geldt immers niet als dat wel het geval is. U moet dit kunnen aantonen aan de hand van een attest van vrijstelling van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds.

Bedragen

Het bedrag dat u krijgt hangt af van hoeveel % van uw totale teeltareaal verzekerd is. Het neemt de komende 5 jaar elk jaar af.

Premiesubsidie Departement Landbouw en Visserij

U kunt terecht bij het Departement Landbouw en Visserij ((opent in nieuw venster)) als u een erkende brede weersverzekering afsluit en u wenst een subsidie in de verzekeringspremie te ontvangen.