Wat houdt de overgangsperiode in?

Sinds 1 januari 2020 krijgt u als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering.

Er is een overgangsperiode van 5 jaar tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 waarbij een gedeeltelijke tussenkomst nog kan als uw teelt of niet-binnengehaalde oogst niet verzekerd is door een brede weersverzekering. Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af.

Voorwaarden

 • De schade is veroorzaakt door:
  • vorst
  • storm en rukwinden
  • sneeuw- of ijsdruk
  • hevige of aanhoudende regen
  • ernstige droogte.
 • U bent voor minstens 25% van uw totale teeltareaal verzekerd. Dat is de som van de perceelsoppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in uw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp.
 • U bevindt zich niet in een moeilijke financiële of economische situatie. Deze overgangsmaatregel geldt immers niet als dat wel het geval is. U moet dit kunnen aantonen aan de hand van een attest van vrijstelling van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds.

Bedragen

Het bedrag dat u krijgt hangt af van hoeveel % van uw totale teeltareaal verzekerd is. Het neemt de komende 5 jaar elk jaar af.

Premiesubsidie Departement Landbouw en Visserij

U kunt terecht bij het Departement Landbouw en Visserij(opent in nieuw venster) als u een erkende brede weersverzekering afsluit en u wenst een subsidie in de verzekeringspremie te ontvangen.

Protocollen

Het Vlaams Rampenfonds sloot twee protocollen af met het Departement Landbouw en Visserij. De protocollen regelen de uitwisseling van gegevens tussen beide departementen zodat ze hun taken kunnen uitvoeren zonder dat ze dezelfde gegevens meerdere keren moeten opvragen bij hun klanten.

Lees meer over de protocollen