Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds

Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds

Als u schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kunt u dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

In de erkenningsprocedure als ramp is er een verschil tussen:

  • schade melden zodat het Vlaams Rampenfonds het schadelijk weersverschijnsel eventueel als ramp kan erkennen (zie info op deze pagina).
  • een aanvraag indienen voor een schadevergoeding nadat een schadelijk weersfenomeen erkend werd als ramp (zie aanvraagprocedure particulieren of aanvraagprocedure ondernemers).

Schade melden om het schadelijk weersfenomeen te laten erkennen als ramp

  • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds.
  • Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen.
  • Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.

Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen.

Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.

Hoe melden

Online

U meldt uw schade het best via het e-loket(opent in nieuw venster) van het Vlaams Rampenfonds.

Dit heeft volgende voordelen:

  • u hebt de garantie dat uw melding correct en tijdig werd ingediend;
  • u ontvangt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer;
  • u ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat uw schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat u eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kunt indienen via het e-loket;
  • de informatie die via het e-loket gevraagd wordt volstaat om uw melding correct te verrichten. U hoeft geen bijlagen toe te voegen aan uw melding.

Meld u vlot aan via onder andere itsme(opent in nieuw venster) en eID(opent in nieuw venster). Meer informatie over het aanmelden met digitale sleutels(opent in nieuw venster).

Op papier

Als u uw schademelding liever via een formulier indient, dan kunt u het meldingsformulier downloaden.

Stuur het ingevulde meldingsformulier(PDF bestand opent in nieuw venster) naar het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij uw schademelding hoeft u geen bijlagen te voegen.