Algemene voorwaarden

U kunt een gedeeltelijke tussenkomst in de schade krijgen van het Vlaams Rampenfonds als uw materiële schade door een ramp voldoet aan 3 voorwaarden:

 • De materiële schade is het rechtstreekse gevolg van een natuurramp die erkend is door de Vlaamse Regering.

 • U hebt voor meer dan 500 euro schade. Er is een franchise van 500 euro voor schade aan private goederen. Dit wil zeggen dat u de eerste 500 euro niet terugbetaald krijgt (12.500€ voor openbaardomeingoederen).

 • De beschadigde goederen zijn niet verzekerbaar door uw eigen brandpolis eenvoudige risico’s. U moet uw schadegeval bij uw brandverzekeraar aangeven.

Voor schade aan niet-verzekerde teelten en niet-binnengehaalde oogsten kunt u enkel een schadevergoeding aanvragen als u een brede weersverzekering heeft afgesloten voor minstens 25% van het teeltareaal.

Schade die in aanmerking komt

U kunt alleen een vergoeding aanvragen voor:

 • goederen die geen eenvoudig risico inhouden, zoals grote industriële en commerciële complexen.

 • goederen die gedekt zijn door een bijzondere polis, zoals de verzekering alle bouwplaatsrisico’s, de omniumverzekering in het kader van een motorrijtuigenpolis…

 • goederen die niet verzekerd zijn omdat u op het ogenblik van de ramp recht hebt op een leefloon of op gelijkwaardige financiële hulp. U moet dat bewijzen met een attest van het OCMW.
 • Als u een brede weersverzekering heeft afgesloten voor minstens 25% van het totale teeltareaal, kunt u een gedeeltelijke schadevergoeding krijgen voor:
  • schade aan niet- verzekerde teelten en niet-binnengehaalde oogsten door vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen of ernstige droogte (opgelet: hagelschade komt niet in aanmerking)
  • als u op het ogenblik van de ramp vrijgesteld bent van de bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds, moet u geen brede weersverzekering hebben om een schadevergoeding te krijgen voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten.
 • professionele bosaanplantingen

 • levende veestapel buiten het gebouw

 • de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport.

 • goederen die tot het openbaar domein behoren, zoals openbare wegen, spoorwegen, bibliotheken, musea…

Schade die niet in aanmerking komt

U kunt geen vergoeding aanvragen voor:

 • schade aan goederen die verzekerbaar zijn door een brandpolis eenvoudige risico’s, ook al ontvangt u geen vergoeding van uw verzekeraar omdat ze in de brandpolis eenvoudige risico’s uitgesloten worden van een vergoeding.

 • goederen die u niet verzekerd hebt niettegenstaande dit via een brandpolis eenvoudige risico’s mogelijk was. U kunt wel een aanvraag indienen als u kunt bewijzen dat u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp.

 • schade aan luxegoederen of delen van luxegoederen zoals kunstcollecties, zwembaden, tennisvelden, sauna-uitrusting, pleziervaartuigen….

 • schade aan goederen veroorzaakt door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde zoals:

  • rijden met of opstarten van een voertuig in overstroomde straten.
  • schade door constructiefout of slijtage van het goed
 • schade ten gevolge van het bevel van een gemeente om dijken te doorbreken.
 • louter esthetische schade aan onderdelen van goederen die niet essentieel zijn voor de normale werking zoals:

  • schade aan zinken daken die geen lekken veroorzaakt.
  • hagelschade aan het koetswerk van voertuigen, tenzij schade aan ruiten, voor- en achterlichten en ruitenwissers
 • Schade aan niet-verzekerde teelten en niet-binnengehaalde oogsten als u geen brede weersverzekering heeft afgesloten voor minstens 25% van het totale teeltareaal.