Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijzondere btw-aangifte bij onderzoeken naar buitenlandse eigendom Boekhouden en fiscaliteit

Bijzondere btw-aangifte bij onderzoeken naar buitenlandse eigendom

Bij onderzoeken naar buitenlandse eigendommen moet u een bijzonder btw-aangifte doen. We lichten deze specifieke situatie hieronder toe.

 • De gewone btw-regeling

  Elke levering tegen betaling, van goederen en/of diensten door een belastingsplichtige is in België onderworpen aan btw. Met andere woorden, wanneer u goederen of diensten koopt, zal de leverancier btw aanrekenen en doorstorten aan de btw-administratie.

  Als btw-plichtige organisatie moet u daarvoor periodiek (= maandelijks of per kwartaal) een aangifte doen. In die aangifte maakt u de som van de btw die u moet betalen en de btw die u terugkrijgt

 • Buitenlandse ondernemingen en btw

  Stel dat de leverancier die voor u een dienst verricht niet gevestigd is in België, maar in een andere EU-lidstaat (of zelfs in een land buiten de EU). Wat dan met de btw? Volgens welke regels (EU-regels of regels uit het land van de dienstverlener) wordt de btw bepaald en wie moet de btw betalen? En hoe regelt u dat dan met eventuele aftrek van btw?

  De regelgever heeft daarvoor een regeling voorzien. Wanneer de buitenlandse leverancier een dienst verricht voor een Belgische ontvanger, dan moet de Belgische ontvanger van de dienst de btw voldoen als de dienst wordt geacht in België plaats te vinden.

 • Plaats van de dienst

  Wanneer een buitenlandse dienstverlener een dienst verleent aan een Belgische belastingsplichtige, is de Belgische belastingsplichtige diegene die de btw zal moeten voldoen. De ‘plaats van de dienst’ is per definitie de plaats van de zetel van de economische activiteit van de Belgische belastingsplichtige (WBTW artikel 21, §2).

  In het geval van onderzoeken naar buitenlandse eigendommen, uitgevoerd door een buitenlands onderzoeksbureau voor een woonmaatschappij die in België is gevestigd, is de plaats van de dienst België. Het buitenlandse onderzoeksbureau maakt:

  • ofwel een factuur met btw, als het onderzoeksbureau in België is geïdentificeerd voor btw-doeleinden (het heeft een Belgisch btw-nummer)
  • ofwel een factuur zonder btw met vermelding verlegging van de heffing. Hoewel de leverancier in principe de plicht heeft zich te vergewissen van de hoedanigheid van zijn klant voor btw-doeleinden, zal u veel onnodige administratie vermijden als u de leverancier tijdig (= voordat hij zijn factuur opmaakt) het btw-nummer van de woonmaatschappij meedeelt.
 • Wat als u geen periodieke aangifte indient?

  Als u als Belgische ontvanger een dienst ontvangt, geleverd door een dienstverlener uit een andere lidstaat van de EU, dan moet u als Belgische ontvanger de btw voldoen. Dat kan via de periodieke aangifte. Wanneer u geen periodieke aangifte indient, moet u een bijzondere aangifte indienen. (Wanneer de dienstverrichter een Belgisch btw-nummer heeft dan factureert hij met btw en moet de woonmaatschappij geen bijzondere aangifte indienen.)

 • De bijzondere btw-aangifte

  Via de bijzondere btw-aangifte kan een belastingsplichtige de btw aangeven en voldoen op diensten geleverd door een buitenlandse leverancier. De ‘gewone’ diensten en verkopen van de belastingsplichtige moeten niet opgenomen worden in de bijzondere aangifte.

  Per kwartaal dient de belastingsplichtige, indien nodig, uiterlijk de 20ste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarop ze betrekking heeft, een bijzondere aangifte in en zorgt hij/zij ervoor dat de eventuele verschuldigde btw betaald is.

  Let op, als u meer dan een week te laat betaalt, dan krijgt u zeker een boete. Betaalt u minder dan een week te laat dan krijgt u de eerste keer een waarschuwing. Als u twee keer op rij minder dan een week te laat betaalt dan zal u ook een boete krijgen. Als de belastingsplichtige in een voorbije kwartaal geen diensten ontving van een buitenlandse dienstverrichter dan moet hij geen bijzondere aangifte indienen.

Praktisch

Hoe u de bijzondere aangifte praktisch regelt, lees u in deze toelichting(PDF bestand opent in nieuw venster).