Gedaan met laden. U bevindt zich op: Boekhouden en fiscaliteit Financiering

Boekhouden en fiscaliteit

Voor de boekhoudwetgeving zijn woonmaatschappijen een onderneming. U moet dus het rekeningstelsel volgen uit deze wetgeving. De wetgeving zit verspreid over een aantal wetten, koninklijke besluiten en een ministerieel besluit. We verduidelijken het hier voor u.

Boekhoud-MB

Op 25 augustus 2022 ondertekende de minister het nieuwe Boekhoud-MB voor de woonmaatschappijen. Dit MB heet officieel ‘ministerieel besluit tot nadere invulling van de regels voor de indeling van de verrichtingen in de financiële administratie, de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels, de financiële rapportering aan de Vlaamse overheid en de boekhoudkundige organisatie van de woonmaatschappijen’.

We informeerden de woonmaatschappijen over dit MB met:

Fiscale regels en rapportering via FIS

Een woonmaatschappij heeft de rechtsvorm van een handelsvennootschap (meer bepaald een besloten vennootschap). Voor de boekhoudwetgeving bent u daarom een onderneming.

We verduidelijken hieronder de fiscale regimes en regelgeving waarbinnen uw organisatie valt en hoe u uw jaarrekening moet rapporteren in het Financieel Informatiesysteem (FIS). Ook de bijzondere btw-aangifte bij onderzoeken naar buitenlandse eigendom lichten we toe.

Regelgeving

De volgende (federale) wetten en koninklijke besluiten zijn op u van toepassing. Deze wetten en besluiten zijn op alle ondernemingen van toepassing:

Daarnaast werkt u als woonmaatschappij in een sterk gereglementeerde sector, waarin de Vlaamse overheid via de toekenning van subsidies sterk investeert. In ruil vraagt zij dat u via uw jaarrekeningrapportering voldoende inzicht biedt in uw financiële situatie. De Vlaamse minister van Wonen heeft daarom via het volgende besluit de federale boekhoudwetgeving op een aantal punten aangevuld die specifiek gericht zijn op uw werking: