Voor de sociale huisvestingsmaatschappij

Als sociale huisvestingmaatschappij hebt u de rechtsvorm van een handelsvennootschap met sociaal oogmerk (meer bepaald een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap). Voor de boekhoudwetgeving bent u daarom een onderneming.

We verduidelijken hieronder de fiscale regimes en regelgeving waarbinnen uw organisatie valt en hoe u uw jaarrekening moet rapporteren in het Financieel Informatiesysteem (FIS). Ook de bijzondere btw-aangifte bij onderzoeken naar buitenlandse eigendom lichten we toe.

Regelgeving

De volgende (federale) wetten en koninklijke besluiten zijn op u van toepassing. Deze wetten en besluiten zijn op alle ondernemingen van toepassing:

Daarnaast bent u als huisvestingsmaatschappij ook werkzaam in een sterk gereglementeerde sector, waarin de Vlaamse overheid via de toekenning van subsidies sterk investeert. In ruil vraagt zij dat u via uw jaarrekeningrapportering voldoende inzicht biedt in uw financiële situatie. De Vlaamse minister van Wonen heeft daarom via het volgende besluit de federale boekhoudwetgeving op een aantal punten aangevuld die specifiek gericht zijn op uw werking:

Voor het sociaal verhuurkantoor

Als gesubsidieerd SVK bent u verplicht om een boekhouding te voeren volgens het rekeningstelsel dat is opgenomen in het vernieuwde boekhoud MB (sinds 1 januari 2020). Wonen in Vlaanderen maakte een toelichtende nota voor vzw-SVK’s en voor SVK-OCMW-verenigingen, welzijnsverenigingen of SVK’s opgericht in de schoot van een gemeente of OCMW, waarin we alle wijzigingen tegenover het oude boekhoud MB toelichten.