Gedaan met laden. U bevindt zich op: Programmatie van de verrichtingen Projectfinanciering

Programmatie van de verrichtingen

De Vlaamse Codex Wonen bepaalt de stappen voor de programmatie van sociale woonprojecten voor een gesubsidieerde financiering.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie beslist minstens drie keer per jaar over de programmatie van sociale woonprojecten.

Regelgevend kader programmatie

Het Procedurebesluit Wonen (nu Besluit Vlaamse Codex Wonen) regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten.