Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd btw-tarief Financiële voordelen voor eigenaars

Verlaagd btw-tarief

Verlaagd tarief van 12%

Op 1 januari 2017 wijzigde de btw-wetgeving. Er is nu een verlaagd tarief voor woningen die ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Verhuurders genieten van een btw-tarief van 12% in de plaats van 21% voor de aankoop, bouw, renovatie, onderhoud, … van woningen die onder meer verhuurd worden aan een woonmaatschappij.
Onder deze ‘verhuurders’ verstaan we eigenaars, kopers, ontwikkelaars, investeerders, houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht, …

U leest alle details in de volledige wettekst(PDF bestand opent in nieuw venster).

Verlaagd tarief van 6% voor sloop en heropbouw

Sinds 1 januari 2021 werd het btw-tarief voor sloop en wederopbouw in heel België verlaagd naar 6%(opent in nieuw venster) (de regeling bestond al in 32 stedelijke gebieden). Een bouwheer die op eenzelfde kadastraal perceel een gebouw sloopt en woning bouwt om er zelf in te gaan wonen, of om te verhuren aan een woonmaatschappij, kan onder voorwaarden slopen en bouwen aan 6% btw.

Praktisch indienen - modelverklaring btw

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief moet de investeerder (= de eigenaar die aan de woonmaatschappij zal verhuren, dus niet de woonmaatschappij) vóór dat de btw opeisbaar wordt (in de meeste gevallen op het ogenblik dat de investeerder facturen moet betalen):

  • een verklaring indienen bij het btw-kantoor, waarin de investeerder bevestigt dat de woning of het woningcomplex bestemd is om verhuurd te worden aan een woonmaatschappij.
  • aan de aannemer (die voor de investeerder de woningen zal bouwen, in geval de investeerder optreedt als bouwheer van de woningen) of aan de verkoper (die de woningen verkoopt aan de investeerder, in geval dat de investeerder niet optreedt als bouwheer van de woningen, maar wel als koper, bv; op plan) een kopie van die verklaring bezorgen. Dat is belangrijk want het doel van deze regeling is net dat de investeerder 12% btw in de plaats van 21% betaalt voor de bouw of de aankoop van de woning(en).
  • binnen de maand na de ondertekening van het huurcontract, een eensluidend verklaard afschrift van het huurcontract met de woonmaatschappij bezorgen aan het btw-controlekantoor.

De bedoeling van het voorleggen aan het btw-controlekantoor van het huurcontract met de woonmaatschappij door de investeerder is de bevestiging dat de woningen effectief zullen verhuurd worden aan een organisatie (in dit geval een woonmaatschappij) die wordt vermeld in de lijst van organisaties die vermeld worden in het betrokken artikel van de btw-wetgeving.

Documenten

Modelverklaring toepassing verlaagd btw-tarief sociale huisvesting(PDF bestand opent in nieuw venster)

Handleiding Fisconet(PDF bestand opent in nieuw venster)