Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sloop- en heropbouwpremie

Sloop- en heropbouwpremie

Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Onder bepaalde voorwaarden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gevallen betaalt u 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Als u in aanmerking komt voor deze premie, moet u die altijd aanvragen binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw door het gemeentebestuur (te rekenen vanaf de datum van de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen waar uw dossier werd goedgekeurd). De sloop moet nog niet zijn uitgevoerd op het ogenblik van de aanvraag van de premie. Dossiers die te laat worden aangevraagd, komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden voor bouwaanvragen tot en met 31-12-2022. Voor bouwaanvragen in 2023 wordt deze slooppremie verlengd met E-peileis E24 i.p.v. E30.

Aanvraagprocedure

De premie-aanvraag gebeurt in 2 stappen. De premie kan uitsluitend online worden aangevraagd.

Als u op het moment dat u de premie aanvraagt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

 • Stap 1

  U moet de premie online aanvragen binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw. (deze 3 maanden houden geen rekening met eventuele beroepstermijnen die starten na deze goedkeuring).

  Voor u aan de aanvraag begint, moet u volgende documenten bij de hand houden:

  • uw identiteitskaart
  • uw rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden
  • ontvangstmelding van de vergunningsaanvraag voor sloop en herbouw die u (of uw architect) ontvangen hebt na het indienen van de aanvraag (kopie van e-mail(s), pdf). Op dit document vindt u ook een ontvangstnummer (beginnend met OMV_ gevolgd door een jaartal en 6 cijfers)
  • de volledige goedgekeurde omgevingsvergunning (in pdf).

  Voor vergunningsaanvragen in 2021, 2022 en 2023 moet u de premie tijdig online aanvragen via de aanvraagmodule(opent in nieuw venster):

  • U kunt de premie pas aanvragen als uw vergunningsaanvraag is goedgekeurd.
  • U moet de premie online aanvragen uiterlijk 3 maanden nadat de gecombineerde vergunningsaanvraag werd GOEDGEKEURD en ten laatste op 30 juni 2024.
  • U moet ook een verklaring op eer ondertekenen dat u op basis van de federale btw-wetgeving voor uw bouwproject niet in aanmerking kunt komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend hebt of zult indienen.
  • U zult ook steeds een kopie van de goedgekeurde omgevingsvergunning moeten bezorgen.

  Na de premieaanvraag krijgt u een bevestigingsmail met uw dossiernummer. Bewaar die e-mail voor de volgende stap.

 • Stap 2

  Zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. Er is geen termijn bepaald, binnen welke termijn u het bewijs moet leveren van stap 2.

  • Heeft een aannemer of sloopfirma de sloopwerken uitgevoerd, dan geldt de factuur van het bedrijf als bewijs van de sloopwerken. Er wordt ook gevraagd om foto’s voor en na de sloopwerken te bezorgen.
  • Hebt u zelf de sloopwerken uitgevoerd? Of hebt u nog geen factuur van een aannemer ontvangen? Dan moet u foto’s van de sloopwerken (voor en na) meesturen. Zorg wel voor voldoende herkenningspunten op beide foto’s (bv. aanpalende woningen).
  • Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2023, zal u ook moeten bewijzen dat u zal voldoen aan het strengere E-peil E24. Dit bewijs kunt u leveren op basis van de EPB-voorafberekening.

  U kunt de bewijzen online indienen via de link naar uw dossier, die u vindt in de bevestigingsmail. U moet de volgende documenten bij de hand houden:

  • e-mail (ontvangstbevestiging) die u ontvangen hebt na het voltooien van stap 1:
   • Via de link in deze mail krijgt u opnieuw toegang tot uw dossier.
   • Opgelet: deze link is slechts éénmaal bruikbaar.
  • bewijs van uitvoering van de sloopwerken:
   • sloopfactuur van de aannemer (in pdf) met vermelding van het adres van de sloopwerken en de datum waarop de sloopwerken werden uitgevoerd
   • 1 foto van het te slopen gebouw voor de sloopwerken en 1 foto van het terrein na de sloopwerken (op te laden bestanden: png, gif, jpg of jpeg).
   • Enkel voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2023: Bewijs dat u zal voldoen aan het strengere E-peil E24. Dit bewijs (pdf) kunt u leveren op basis van de EPB-voorafberekening.

  Als u op het moment dat u stap 1 uitvoert ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premieaanvraag in één keer vervolledigen.

  U moet opnieuw een verklaring op eer ondertekenen dat u op basis van de federale btw-wetgeving voor uw bouwproject niet in aanmerking kunt komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend hebt of zult indienen.

Indieningstermijn sloopbewijs

Er is geen minimale of maximale termijn waarbinnen de sloop moet worden uitgevoerd en het sloopbewijs moet worden aangeleverd. Uw premie-aanvraag wordt wel pas in behandeling genomen zodra u het sloopbewijs hebt aangeleverd.

Uiteraard moet u wel op tijd voldoen aan de geldende termijnen voor de uitvoering van de omgevingsvergunning en aan alle EPB-eisen voor de herbouw, ook bv. het tijdig indienen van een EPB-aangifte (binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de omgevingsvergunning).

Beslissing en uitbetaling

Het VEKA onderzoekt het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Als het dossier volledig is, mag u een uitbetaling verwachten binnen de 3 maanden na het voorleggen van het sloopbewijs.

Bedrag

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021, 2022 en 2023 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro per bouwproject.

Terugvordering

De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

 • De premievoorwaarden zijn niet nageleefd.
 • De omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen (bv. de woning wordt enkel gesloopt zonder heropbouw, de omgevingsvergunning(en) voor het bouwproject moet(en) volledig worden uitgevoerd binnen de geldende termijnen)
 • De omgevingsvergunning wordt vernietigd.
 • De omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon.
 • De eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject
  • overgedragen aan een rechtspersoon
  • of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon.
 • De woning voldoet niet aan de EPB-eisen (of aan de strengere E24 EPB-eisen voor aanvragen omgevingsvergunningen in 2023). Ook de EPB-aangifte dient tijdig ingediend te worden.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: