Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sloop- en heropbouwpremie

Sloop- en heropbouwpremie

Sommige gebouwen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren.
Onder bepaalde voorwaarden moet u slechts 6% btw betalen voor sloop en heropbouw van een woning.
In alle andere gevallen betaalt u 21% btw. In die gevallen kunnen particulieren in het Vlaamse gewest een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

 

Als u in aanmerking komt voor deze premie, moet u die altijd aanvragen binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw door het gemeentebestuur (te rekenen vanaf de datum van de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen waar uw dossier werd goedgekeurd).

ALLE premie-aanvragen die te LAAT worden aangevraagd, zullen worden afgekeurd.

De aanvraagtermijn start dus niet pas nadat de beroepstermijn tegen de vergunning verstreken is. Het speelt ook geen rol of er nog beroep kan aangetekend worden tegen die vergunning.

De sloop moet nog niet zijn uitgevoerd op het ogenblik van de aanvraag van de premie. Dossiers die te laat worden aangevraagd, komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

 • De Vlaamse Regering heeft beslist dat deze premie voor bouwaanvragen vanaf 2024 permanent wordt ingevoerd.
 • Vanaf 2024 (aanvraag omgevingsvergunning) wordt deze maatregel uitgebreid naar het volledige Vlaamse grondgebied met extra voorwaarden
  • Niet meer aansluiten op het aardgasdistributienet
  • Extra voorwaarden inzake asbestverwijdering (asbestinventarisattest/sloopopvolgingsplan)

Aanvraagprocedure

De premie-aanvraag gebeurt in 2 stappen. De premie kan uitsluitend online worden aangevraagd.

Als u op het moment dat u de premie aanvraagt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

 • Stap 1

  U moet de premie online aanvragen binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw. (deze 3 maanden houden geen rekening met eventuele beroepstermijnen die starten na deze goedkeuring).

  Voor u aan de aanvraag begint, moet u volgende documenten bij de hand houden:

  • uw identiteitskaart
  • uw rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden
  • ontvangstmelding van de vergunningsaanvraag voor sloop en herbouw die u (of uw architect) ontvangen hebt na het indienen van de aanvraag (kopie van e-mail(s), pdf). Op dit document vindt u ook een ontvangstnummer (beginnend met OMV_ gevolgd door een jaartal en 6 cijfers)
  • de volledige goedgekeurde omgevingsvergunning (in pdf).

  Voor vergunningsaanvragen vanaf 2021 moet u de premie tijdig online aanvragen via de aanvraagmodule(opent in nieuw venster):

  • U kunt de premie pas aanvragen als uw vergunningsaanvraag is goedgekeurd.
  • U moet de premie online aanvragen uiterlijk 3 maanden nadat de gecombineerde vergunningsaanvraag werd GOEDGEKEURD..
  • U moet ook een verklaring op eer ondertekenen dat u op basis van de federale btw-wetgeving voor uw bouwproject niet in aanmerking kunt komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend hebt of zult indienen.
  • U zult ook steeds een kopie van de goedgekeurde omgevingsvergunning moeten bezorgen.
  • Voor aanvragen omgevingsvergunningeen vanaf 2023 moet u ook een EPB-startverklaring bezorgen, die voldoet aan E24.
  • Voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2024 moet u bijkomend een asbestinventarisattest of sloopopvolgingsplan bezorgen, samen met een verklaring op eer dat u niet zal aansluiten op het aardgasdistributienet

  Na de premieaanvraag krijgt u een bevestigingsmail met uw dossiernummer. Bewaar die e-mail voor de volgende stap.

 • Stap 2

  Zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. Er is geen termijn bepaald, binnen welke termijn u het bewijs moet leveren van stap 2.

  • Heeft een aannemer of sloopfirma de sloopwerken uitgevoerd, dan geldt de factuur (met 21% btw) van het bedrijf als bewijs van de sloopwerken. Er wordt ook gevraagd om foto’s voor en na de sloopwerken te bezorgen.
  • Hebt u zelf de sloopwerken uitgevoerd? Of hebt u nog geen factuur van een aannemer ontvangen? Dan moet u foto’s van de sloopwerken (voor en na) meesturen. Zorg wel voor voldoende herkenningspunten op beide foto’s (bv. aanpalende woningen).
  • Voor aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 2023, zal u ook moeten bewijzen dat u zal voldoen aan het strengere E-peil E24. Dit bewijs kunt u leveren op basis van de EPB-voorafberekening.
  • Voor aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 2024, zal u ook op eer moeten bevestigen, dat u voor de woning die u gaat herbouwen, niet zal aansluiten op het aardgasnet. U zal ook moeten bewijzen, dat u de woning afgebroken hebt, conform de asbesteisen (asbestintventarisattest of sloopopvolgingsplan).

  U kunt de bewijzen online indienen via de link naar uw dossier, die u vindt in de bevestigingsmail. U moet de volgende documenten bij de hand houden:

  • e-mail (ontvangstbevestiging) die u ontvangen hebt na het voltooien van stap 1:
   • Via de link in deze mail krijgt u opnieuw toegang tot uw dossier.
   • Opgelet: deze link is slechts éénmaal bruikbaar.
  • bewijs van uitvoering van de sloopwerken:
   • sloopfactuur van de aannemer (in pdf) met vermelding van het adres van de sloopwerken en de datum waarop de sloopwerken werden uitgevoerd (factuur met 21% btw).
   • 1 foto van het te slopen gebouw voor de sloopwerken en 1 foto van het terrein na de sloopwerken (op te laden bestanden: png, gif, jpg of jpeg).
   • Enkel voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2023: Bewijs dat u zal voldoen aan het strengere E-peil E24. Dit bewijs (pdf) kunt u leveren op basis van de EPB-voorafberekening.
   • Voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2024 moet u bijkomend een asbestinventarisattest of sloopopvolgingsplan bezorgen, samen met een verklaring op eer dat u niet zal aansluiten op het aardgasdistributienet

  Als u op het moment dat u stap 1 uitvoert ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premieaanvraag in één keer vervolledigen.

  U moet opnieuw een verklaring op eer ondertekenen dat u op basis van de federale btw-wetgeving voor uw bouwproject niet in aanmerking kunt komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend hebt of zult indienen.

Indieningstermijn sloopbewijs

Er is geen minimale of maximale termijn waarbinnen de sloop moet worden uitgevoerd en het sloopbewijs moet worden aangeleverd. Uw premie-aanvraag wordt wel pas in behandeling genomen zodra u het sloopbewijs (en alle andere bewijzen) hebt aangeleverd.

Uiteraard moet u wel op tijd voldoen aan de geldende termijnen voor de uitvoering van de omgevingsvergunning en aan de EPB-eisen voor de herbouw.

Beslissing en uitbetaling

Het VEKA onderzoekt het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Als het dossier volledig is, mag u een uitbetaling verwachten binnen de 3 maanden na het voorleggen van het sloopbewijs.

Bedrag

De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen vanaf 2021 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro per bouwproject (onafhankelijk van de hoogte van de sloopfactuur).

Terugvordering

De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

 • De premievoorwaarden zijn niet nageleefd.
 • De omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen (bv. de woning wordt enkel gesloopt zonder heropbouw, de omgevingsvergunning(en) voor het bouwproject moet(en) volledig worden uitgevoerd binnen de geldende termijnen)
 • De omgevingsvergunning wordt vernietigd.
 • De omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon.
 • De eigendom van de grond of van een af te breken of op te richten gebouw wordt in de loop van het bouwproject
  • overgedragen aan een rechtspersoon
  • of belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon.
 • De woning voldoet niet de EPB-eisen (of aan de strengere E24 EPB-eisen voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2023).
 • De woning aangesloten wordt op het aardgasnet (voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2024)
 • De woning gesloopt werd zonder asbestinventarisattest of sloopopvolgingsplan (voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2024)
 • U de woning aansluit op het aardgasnet (voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2024)

Veelgestelde vragen