Gedaan met laden. U bevindt zich op: Design and Build Private samenwerkingen

Design and Build

Via de Design and Build procedure stelt Wonen in Vlaanderen een ondernemer aan die woningen ontwerpt en bouwt op de grond van een sociale woonactor. Wonen in Vlaanderen sluit met deze ondernemer een raamovereenkomst waarbinnen de afnemer een opdracht kan gunnen.

Design & Build is zekerheid in bouwen

Inhoud is aan het laden

Doel en voordelen

Wat?

Bij een D&B-oproep wil Wonen in Vlaanderen op het einde van de procedure, per provincie, met de laureaat een raamovereenkomst afsluiten. De overeenkomst heeft een looptijd van minstens 2 jaar (verlengbaar met 2 jaar) en omvat het ontwerp en de bouw van woongelegenheden op de grond van een woonmaatschappij.

Voordelen?

 • Wonen in Vlaanderen faseert de procedure om de kosten en het risico te beperken.
 • De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.
 • U kunt met één reeks ontwerpen bouwen op verschillende locaties in minstens één provincie.
 • U kunt minstens 2 jaar, tot maximum 4 jaar, lang voor verschillende woonmaatschappijen werken.

Hoe indienen?

U dient uw kandidaatstelling elektronisch in via e-Procurement. De opdrachtdocumenten vermelden welke documenten nodig zijn om uw kandidaatstelling te beoordelen.

Wat verwachten we van u?

Als ondernemer:

 • stelt u het ontwerp- en bouwteam samen en stuurt het aan.
 • maakt u het voorontwerp en het dossier basisaanbesteding op.
 • verkrijgt u de nodige vergunningen of bezorgt u hiervoor de nodige informatie aan de sociale woonactor voor alle vergunningen.
 • realiseert u het project.

Het ontwerp en de uitvoering voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de normen en ontwerprichtlijnen voor sociale woningbouw en het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw.

Bouwgrond en financiering

De afnemer van de raamovereenkomst is eigenaar van de bouwgrond en staat in voor de financiering en het beheer van de nieuwe woningen.

Lopende procedures

De raamovereenkomst D&B2019, voor de realisatie van bijkomende sociale woningen, die Wonen in Vlaanderen afsloot met private ondernemers eindigt op 10 juni 2024. De nood aan sociale woningen blijft groot, daarom lanceerde Wonen in Vlaanderen op 15 mei 2024 een nieuwe D&B-oproep, D&B2024.

D&B2024

Op 15 mei 2024 publiceerde Wonen in Vlaanderen alle opdrachtdocumenten voor de nieuwe D&B-oproep, D&B2024. Via deze oproep wil Wonen in Vlaanderen per provincie een raamovereenkomst afsluiten met een private ondernemer. Twee jaar (verlengbaar met twee jaar) zal de laureaat van de oproep instaan voor het ontwerp en de bouw van (grondgebonden) woningen op grond van de afnemer.

Raadpleeg de bekendmaking in het Bulletin der aanbestedingen(opent in nieuw venster)

De procedure verloopt in 3 fasen:

 • De selectiefase (fase 1)
  U bezorgt uw aanvraag tot deelneming uiterlijk tegen 1/7/2024 om 9:45 via het e-Procurementplatform in te dienen. Als u voldoet aan de selectiecriteria zal Wonen in Vlaanderen u uitnodigen om deel te nemen aan de volgende fase.
 • De gunningsfase (fase 2)
  Werd u uitgenodigd om deel te nemen aan deze fase dan verwachten we, via het e-Procurementplatform, uw offerte uiterlijk tegen 25/10/2024 om 9:45
 • De onderhandelingsfase (fase 3)
  In deze fase treedt de afnemer op als bouwheer en nodigt de laureaat (van het perceel waarin de site gelegen is) uit om de onderhandelingsgesprekken te starten. Het ontwerp uit de gunningsfase dient als basis voor het ontwerp op de specifieke locatie.

Vorige procedures

Van vorige D&B-procedures vindt u het bestekken een overzicht van de lauraten in volgend document: overzicht van de vorige D&B-procedures(PDF bestand opent in nieuw venster).

Stappen als bouwheer

Sociale woonactoren die aanmelden vinden op onderstaande pagina verder instructies en stappen die ze als bouwheer bij de Design and Build-procedure moeten zetten.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle (Design & Build) procedures van Wonen in Vlaanderen? Schrijf u in op de nieuwsbrief.