Gedaan met laden. U bevindt zich op: Design and Build Private samenwerkingen

Design and Build

Via de Design and Build procedure stelt Wonen in Vlaanderen een ondernemer aan die sociale woningen ontwerpt en bouwt op de grond van een sociale woonactor. Wonen in Vlaanderen sluit met deze ondernemer een raamovereenkomst waarbinnen de sociale woonactor een opdracht kan gunnen.

Design & Build is zekerheid in bouwen

Inhoud is aan het laden

Doel en voordelen

Wat?

Bij een D&B-oproep wil Wonen in Vlaanderen op het einde van de procedure, per provincie, met de laureaat een raamovereenkomst afsluiten. De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en omvat het ontwerp en de bouw van sociale woongelegenheden op de grond van een woonmaatschappij.

Voordelen?

  • Wonen in Vlaanderen faseert de procedure om de kosten en het risico te beperken.
  • De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.
  • U kunt met één reeks ontwerpen bouwen op verschillende locaties in minstens één provincie.
  • U kunt vier jaar lang voor verschillende woonmaatschappijen werken.

Hoe indienen?

U dient uw kandidaatstelling elektronisch in via e-Procurement. De opdrachtdocumenten vermelden welke documenten nodig zijn om uw kandidaatstelling te beoordelen.

Wat verwachten we van u?

Als ondernemer:

  • stelt u het ontwerp- en bouwteam samen en stuurt het aan.
  • maakt u het voorontwerp en het dossier basisaanbesteding op.
  • verkrijgt u de nodige vergunningen of bezorgt u hiervoor de nodige informatie aan de sociale woonactor voor alle vergunningen.
  • realiseert u het project.

Het ontwerp en de uitvoering voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de normen en ontwerprichtlijnen voor sociale woningbouw en het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw.

Bouwgrond en financiering

De lokale woonmaatschappij is eigenaar van de bouwgrond.

De financiering en het beheer vallen onder de verantwoordelijkheid van de lokale woonmaatschappij.

Lopende procedures

De raamovereenkomsten die Wonen in Vlaanderen (VMSW) afsloot met private ondernemers liepen nog niet af. Op korte termijn is er nog geen nieuwe D&B-oproep voorzien. Van zodra er een nieuwe oproep komt vindt u op deze pagina de nodige informatie.

Vorige procedures

Van vorige D&B-procedures vindt u het bestekken een overzicht van de lauraten in volgend document: overzicht van de vorige D&B-procedures(PDF bestand opent in nieuw venster).

Stappen als bouwheer

Sociale woonactoren die aanmelden vinden op onderstaande pagina verder instructies en stappen die ze als bouwheer bij de Design and Build-procedure moeten zetten.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle (Design & Build) procedures van Wonen in Vlaanderen? Schrijf u in op de nieuwsbrief.