Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectportaal handleiding en video Realiseren van (sociale) woonprojecten

Projectportaal handleiding en video

Het projectportaal(opent in nieuw venster) is een webtoepassing die woonmaatschappijen, lokale besturen, private initiatiefnemers en Wonen in Vlaanderen gebruiken voor de realisatie van sociale woonprojecten.

Nieuw in het projectportaal vanaf juli 2024

Sinds 1 juli 2024 zijn volgende nieuwigheden beschikbaar in het projectportaal:

 • U kan bij het toevoegen van woningen aan een standaard woonproject aanduiden dat u woningen zal realiseren via een raamcontract van Wonen in Vlaanderen. U kan vanaf nu aanduiden van welk raamcontract u gebruik zal maken: het raamcontract Design & Build (woningen of appartementen) of het raamcontract Modulair wonen.
 • Private initiatiefnemers kunnen in een CBO-project aanduiden dat ze woningen zullen realiseren via nieuwbouw en/of renovatie van bestaande gebouwen. Voordien was het enkel mogelijk om nieuwbouwwoningen te realiseren via de CBO-procedure. We pasten ook de simulatietabel aan deze nieuwe situatie aan.

Sinds 15 juli 2024 is de simulatietabel die u invult bij de aankoop van een goede woning uitgebreid met een tabblad ‘Financiering’. Wanneer u de simulatietabel invult, zal u vanaf nu het btw-stelsel moeten aanduiden dat van toepassing is op de aankoop. Van zodra Wonen in Vlaanderen de financiering van uw aankoop toewees op jaarbudget, zal u in dit tabblad alle detailinformatie terugvinden over de berekeningswijze van de financiering.

Waarvoor gebruikt u het projectportaal?

 • Als woonmaatschappij kan u via het projectportaal :
  • een woonproject aanmaken
  • de beleidstoetsen aanvragen
  • een simulatietabel aanvragen en indienen
  • een programmatieaanvraag (meerjarenplanning, kortetermijnplanning en toewijzing op jaarbudget) indienen
  • dossiers indienen
 • Als lokaal bestuur laadt u in het projectportaal de beslissing van het lokaal woonoverleg op en kan u de BSO- en convenantplanner opvolgen.
 • Als private initiatiefnemer gebruikt u het projectportaal wanneer u deelneemt aan een CBO-procedure of subsidie wil aanvragen voor geconventioneerde verhuur(opent in nieuw venster). U kan via het projectportaal:
  • een woonproject aanmaken
  • de lokale woontoets aanvragen (CBO-procedure)
  • een simulatietabel aanmaken en indienen (CBO-procedure)
  • een subsidieaanvraag indienen (geconventioneerde verhuur)

Toegang

U moet zich registreren als gebruiker als u nog geen toegang had tot het projectportaal in het verleden. Dat doet u via het formulier Toegang aanvragen voor toepassingen(opent in nieuw venster).

Handleidingen

Webinarreeks werken met het Projectportaal

 • In dit webinar leggen we u de inhoud van de volledige webinarreeks uit, waar u meer informatie vindt over het gebruik van het Projectportaal en waar u terecht kan met vragen.

  Duurtijd: 3,15 minuten

 • Hoe maak je een woonproject aan in het Projectportaal? Hoe bewerk je het later?

  Duurtijd: 10,54 minuten

 • Hoe maak je een verrichting aan in het Projectportaal? Hoe wijzig je achteraf?

  Duurtijd: 3,50 minuten

  • welke info heeft u nodig om de renovatietoets aan te vragen?
  • waar in de toepassing geeft u die in?

  Duurtijd: 10,37 minuten

  • hoe vraagt u de renovatietoets aan
  • waar levert u de bijkomende informatie aan
  • waar raadpleegt u het advies

  Duurtijd: 5,31 minuten

 • Hoe vraag je de lokale woontoets aan? Hoe annuleer je die? Hoe raadpleeg je het Bindend Sociaal Objectief?

  Duurtijd: 4,31 minuten

 • Hoe vraag je programmatie aan op de meerjarenplanning (MJP) en de korte termijnplanning (KTP)?
  Hoe raadpleeg je het programmatieoverzicht?

  Duurtijd: 4,33 minuten

 • Webinar met achtergrondinformatie over de aanvraag en programmatie op jaarbudget in het Projectportaal:

  • aandachtspunten bij de aanvraag
  • mogelijke programmatietypes bij het jaarbudget

  Duurtijd: 5,48 minuten

 • Webinar over het indienen van een aanvraag op jaarbudget in het Projectportaal (hoe de toepassing gebruiken).

  Duurtijd: 15,43 minuten

 • In dit webinar tonen we hoe u documenten of dossiers rond sociale woonprojecten via het projectportaal indient bij Wonen in Vlaanderen.

  Duurtijd: 6,38 minuten

 • In dit webinar tonen we hoe u een documentuitwisseling kan herroepen of stopzetten via het projectportaal.

  Duurtijd: 3,07 minuten

 • In dit webinar tonen we hoe u via het projectportaal bijkomende documenten bij een eerder ingediend dossier kan bezorgen aan Wonen in Vlaanderen.

  Duurtijd: 4,02 minuten

 • In deze webinar tonen we hoe u een ingediend dossier kan raadplegen of het advies of de communicatie van Wonen in Vlaanderen kan bekijken.

  Duurtijd: 4,53 minuten

Webinarreeks invullen van de digitale simulatietabel

 • In dit webinar leert u hoe u kenmerken aan woningen toekent in de digitale simulatietabel van de VMSW.

  Duurtijd: 12,45 minuten

 • In dit webinar leert u hoe u diversen en een raming toevoegt.

  Duurtijd: 10 minuten

 • Dit onderdeel volgt nog.

 • Dit onderdeel volgt nog.