Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bekendmaking van de opdracht Gunnen van een overheidsopdracht

Bekendmaking van de opdracht

Europees of Belgisch

U moet iedere opdracht bekendmaken, zodat een eerlijke concurrentie mogelijk is. Dit geldt niet voor opdrachten gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het hangt af van het ramingsbedrag op welk niveau u de opdracht moet bekendmaken.

 • voor opdrachten vanaf de Europese drempelbedragen: Europese en Belgische bekendmaking
 • voor opdrachten beneden de Europese drempelbedragen: Belgische bekendmaking

Er is één uitzondering op de Europese bekendmaking.

De Europese drempelbedragen (artikel 11 van het KB plaatsing van 18 april 2017) worden tweejaarlijks aangepast. Voor opdrachten gepubliceerd in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 gelden de volgende drempels:

 • opdrachten van werken: 5.538.000 euro
 • opdrachten van leveringen: 221.000 euro
 • opdrachten van diensten: 221.000 euro

De drempelbedragen voor de periode 2022-2023 waren 5.382.000 euro voor opdrachten van werken en 215.000 euro voor opdrachten van leveringen en diensten.

Uitzondering op de Europese bekendmaking

De wetgever staat één uitzondering toe op de Europese bekendmaking.

De uitzondering bestaat uit:

 • Een opdracht bereikt het Europese drempelbedrag en is verdeeld in percelen.
 • Het individuele geraamde bedrag van de percelen is kleiner dan 1.000.000 euro (voor werken), maar de percelen bedragen samen niet meer dan 20% van de geraamde waarde van het geheel.

Dan moet u de opdracht niet Europees bekendmaken.

Voorbeeld (uit het Verslag aan de Koning):

Een bouwwerk met een geraamd bedrag van 5,5 miljoen euro, verdeeld in vier percelen. De vier percelen zijn:

 • perceel ‘ruwbouw’: 4 miljoen euro
 • perceel ‘speciale technieken’: 0,7 miljoen euro
 • perceel ‘schrijnwerk’: 0,5 miljoen euro
 • perceel ‘afwerking’: 0,3 miljoen euro

Wat maakt u Europees bekend en wat niet?

 • U maakt de percelen ‘speciale technieken’ en ‘schrijnwerk’ Europees bekend. De individuele waarde van deze verschillende percelen bedraagt minder dan 1 miljoen euro, maar hun samengevoegde bedrag is hoger dan 1,1 miljoen euro of 20% van het opdrachtbedrag.
 • U maakt de percelen ‘schrijnwerk’ en ‘afwerking’ niet Europees bekend. Hun individuele waarde bedraagt minder dan 1 miljoen euro en hun samengevoegde bedrag is lager dan 20% van het opdrachtbedrag.
 • Het perceel ‘speciale technieken’ alleen moet u ook niet Europees bekendmaken.

Past u deze uitzondering toe voor één of meerdere percelen? Dan moet u de andere percelen van de opdracht sowieso Europees bekendmaken, los van hun gezamenlijke waarde.

Opmaken van het bekendmakingsbericht

Verzenden en raadplegen van het bekendmakingsbericht

Het bekendmakingsbericht opmaken en verzenden doet u voor de Belgische en de Europese bekendmaking via het platform e-Notification(opent in nieuw venster).

Rechtzettingsbericht

Wilt u een officiële bekendmaking aanvullen of verbeteren, dan publiceert u een rechtzettingsbericht (F20 e-Notification). U mag niet overgaan tot de publicatie van een volledig nieuwe bekendmaking.