Gedaan met laden. U bevindt zich op: Normen en richtlijnen Woningbouw en infrastructuur

Normen en richtlijnen

Wonen in Vlaanderen biedt woonactoren en hun ontwerpers normen en richtlijnen aan waarin we bepalen welk kwaliteits- en comfortniveau we verwachten om sociale woningen en hun omgevingsaanleg veilig, gezond, milieubewust, duurzaam en gebruiksvriendelijk te maken, maar ook hoe u dit kostenefficiënt kunt bereiken. Het is een werkinstrument voor de sociale woonactoren en hun ontwerpers.

Ontwerpleidraad

Simulatietabel

Voor elk sociaal huisvestingsproject geldt een maximumkostprijs, gekoppeld aan minimum- en maximumoppervlakten. Om de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project te bepalen, bestaat de simulatietabel.

Het is een geautomatiseerd rekenblad waarmee ontwerpers vlug kunnen nagaan of hun ontwerp aan de gestelde oppervlakte- en kostprijsnormen van Wonen in Vlaanderen voldoet.

Kwaliteitskamer

Initiatiefnemers van sociale woonprojecten kunnen de kwaliteitskamer conceptuele afwijking op de bouwtechnische en conceptuele richtlijnen vragen, los van een concreet bouw- of renovatieproject.

Daarnaast behandelt de kwaliteitskamer beroepen tegen bepaalde beslissingen van Wonen in Vlaanderen. De kwaliteitskamer kan ook advies verlenen op specifieke vraag van de minister van Wonen.

De kwaliteitskamer werd op 10 mei 2019 opgericht via het Besluit Vlaamse Codex Wonen.

Checklist infrastructuuraanleg

Artikel 5.58 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen (2021) bepaalt dat een initiatiefnemer kan kiezen om zelf op te treden als opdrachtgever voor de ‘aanleg of aanpassing van de wooninfrastructuur’. Maar een initiatiefnemer kan Wonen in Vlaanderen ook machtigen om in zijn naam deze verrichtingen uit te voeren. In het eerste geval spreken we van een subsidiedossier, in het tweede geval gaat het om een tenlasteneming.