Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwsflashes en -berichten (Vorming) woonmaatschappij

Nieuwsflashes en -berichten

Wonen in Vlaanderen verstuurt over de beslissingen van de Vlaamse Regering rond de woonmaatschappijen nieuwsflashes naar woonmaatschappijen. U vindt het overzicht van deze nieuwsflashes en nieuwsberichten in de tabel hieronder.

De linken naar de nieuwsberichten leiden u naar afgeschermde inhoud in deze website. U moet eerst nog aanmelden voor u de info ziet. De info is namelijk bedoeld voor medewerkers en professionelen die betrokken zijn bij de woonmaatschappijen. Zij hebben daarvoor het juiste toegangsrecht.

Behoort u tot de doelgroep maar weet u niet of u dat recht wel heeft? Probeer eens aan te melden. Krijgt u de optie om aan te melden namens een onderneming of organisatie en ziet u daarna de inhoud? Dan is alles in orde. Krijgt u geen inhoud te zien na aanmelden met uw eID of itsme, of een error? Vraag dan uw toegang tot ‘Afgeschermde inhoud hubs’ aan via dit webformulier.(opent in nieuw venster)

Overzicht

We vullen onderstaande tabel niet verder aan. Sinds 1 juli 2023 zijn de woonmaatschappijen gevormd. Alle nieuwsflashen en nieuwsberichten gaan nu over de ‘werking van de woonmaatschappijen’. U vindt ze op de centrale nieuwpagina.

DatumThemaLink
23 juni 2023Vlaanderen telt 41 woonmaatschappijenNieuwsbericht
20 juni 2023Vorming woonmaatschappij: beschikbare data voor ICT-omschakeling in toepassingen Wonen in Vlaanderen (herinnering)Nieuwsbericht
13 juni 2023Modelbrief om huurders over omvorming woonmaatschappij te informeren beschikbaarNieuwsbericht
6 juni 2023Aanpassing applicatie Vlaamse Belastingdienst naar woonmaatschappijenNieuwsflash
30 mei 2023Nieuwe functies in het FIS: stopzetten van elektronische betalingsaanvragen en herinvesteringsverplichtingNieuwbericht
23 mei 2023Modelbeslissing voor vertegenwoordiging lokale besturen in toewijzingsraad woonmaatschappij beschikbaarNieuwsflash
17 mei 2023Woonmaatschappijen: doorvoer fusie in de applicaties van Wonen in VlaanderenNieuwsbericht
16 mei 2023Herinnering: rapporteer de overdrachtsdatum van de SVK-huurcontracten voor de subsidieverdeling 2023Nieuwbericht
12 mei 2023Definitieve beslissing stemrechtenverhouding woonmaatschappijenNieuwsbericht
21 april 2023Bezorg de nodige gegevens voor uitbetaling huursubsidie aan uw woonmaatschappijNieuwsbericht(PDF bestand opent in nieuw venster)
13 april 2023Aandachtspunten bij verkoop onroerende goederen aan woonmaatschappijNieuwsbericht
3 april 2023Bepaal de indeling van uw werkingsgebiedNieuwsbericht
21 maart 2023Toelichting bij het Boekhoud-MB voor de woonmaatschappijen van 25 augustus 2022Nieuwsbericht(PDF bestand opent in nieuw venster)
17 maart 2023Vorming woonmaatschappij: beschikbare data voor ICT-omschakeling in toepassingen Wonen in VlaanderenNieuwsbericht
28 februari 2023Aanstelling van de algemeen directeur van een woonmaatschappijNieuwsbericht
16 februari 2023Modelbrief om eigenaars over omvorming woonmaatschappij te informeren beschikbaarNieuwsbericht
14 februari 2023Woonmaatschappijen: overdracht leningen in het FISNieuwsbericht
10 februari 2023Geef personeelswijzigingen binnen uw organisatie meteen doorNieuwsbericht
10 februari 2023Datamigratie bij vorming woonmaatschappijen: geen aparte verwerkingsovereenkomst, wel schriftelijke instructieNieuwsbericht
26 januari 2023Sjabloon en handleiding vereenvoudigde notariële verplichtingen overdrachtenNieuwsflash
16 januari 2023Actualisatie via centraal inschrijvingsregister in 2023Nieuwsflash
13 januari 2023Rapportering overdrachtsdatum huurcontractenNieuwsflash
14 december 2022Herinnering: maak afspraken met uw softwareleverancier over de datamigratie voor uw woonmaatschappij Nieuwsbericht
9 december 2022Aanpassing wetgeving woonmaatschappijen: definitieve goedkeuring reparatiebesluitNieuwsflash(opent in nieuw venster)
30 november 2022Herinnering: herinvesteringsverplichting – doorstortingen op nieuwe rekeningen-courant in orde brengen Nieuwsbericht
22 november 2022Begin tijdig de datamigratie voor uw woonmaatschappij voor te bereiden Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
18 november 2022Woonmaatschappijen: overdracht leningen in het FISNieuwsbericht
18 november 2022Woonmaatschappijen: decreetsvoorstel voor eenvoudigere notariële verplichtingen vanaf 2023Nieuwsbericht
14 november 2022(Theoretische) subsidieverdeling ingehuurde woningen woonmaatschappij – definitieve goedkeuringNieuwsflash(opent in nieuw venster)
21 oktober 2022Projectportaal – functionaliteiten rond overdrachten bij vorming woonmaatschappij beschikbaarNieuwsbericht
20 oktober 2022Woonmaatschappij: impact fusie, splitsing, … op VMSW-toepassingen – boek een datum inNieuwsbericht
30 september 2022Vorming woonmaatschappijen: bepaling venale waarde van onroerende goederen als een overdracht tegen aandelen niet mogelijk isNieuwsbericht
29 september 2022Het nieuwe Boekhoud-MB voor de woonmaatschappijen Nieuwsbericht
9 september 2022Financiële checklist bij fusie of splitsing online Nieuwsbericht
31 augustus 2022Aangepast modelprotocol uitwisseling persoonsgegevens online Nieuwsbericht
2 augustus 2022Werkingsgebieden woonmaatschappijen: stemrechtenverdeling tussen gemeenten – technische correctiesNieuwsbericht
28 juli 2022Wijzigingen woonmaatschappijen - eerste principiële goedkeuringNieuwsflash(opent in nieuw venster)
20 juli 2022Prestatiehandboek woonmaatschappijenNieuwsflash(opent in nieuw venster)
19 juli 2022(Theoretische) subsidieverdeling ingehuurde woningen woonmaatschappij - eerste principiële goedkeuringNieuwsflash(opent in nieuw venster)
18 juli 2022Werkingsgebieden woonmaatschappijen: stemrechtenverdeling tussen gemeenten vastgelegdNieuwsflash(opent in nieuw venster)
29 juni 2022Erkenningsaanvraag: praktische richtlijnenNieuwsflash(opent in nieuw venster)
10 juni 2022CIR en softwarepakket van de woonmaatschappijNieuwsbericht
31 mei 2022Moratorium van kracht Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
4 februari 2022Werkingsgebieden woonmaatschappijen bekendNieuwsflash(opent in nieuw venster)
31 januari 2022HerinvesteringsplichtNieuwsflash(opent in nieuw venster)
31 januari 2022Erkenning en modelstatutenNieuwsflash(opent in nieuw venster)
24 december 2021Definitieve goedkeuring: aangepaste nieuwsflashen overdrachten, doorverhuring, programmatie en financiering, bestuurNieuwsflash(opent in nieuw venster)
20 december 2021Definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit (algemeen)Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
19 november 20211e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 4. doorverhuringsactiviteit in de WMNieuwsflash(opent in nieuw venster)
19 november 20211e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 3. programmatie/financiering Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
4 november 20211e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 2. herinvesteringsplicht Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
25 oktober 20211e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit - 1. overdrachten Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
21 oktober 2021Ondersteuning woonmaatschappijen: raamovereenkomst consultancyNieuwsflash(opent in nieuw venster)
18 oktober 20211e principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit (algemeen)Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
15 september 2021Decreet in Belgisch Staatsblad gepubliceerd - welke bepalingen meteen in werking?Nieuwsflash(opent in nieuw venster)
3 juni 2021Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet - aanpassing overdrachtprijs & herinvesteringsplichtNieuwsflash(opent in nieuw venster)
18 maart 2021Werkingsgebieden woonmaatschappijen - referentieregio’sOmzendbrief minister(opent in nieuw venster)
10 maart 20212e principiële goedkeuring ontwerpdecreetNieuwsflash(opent in nieuw venster)
22 december 20201e principiële goedkeuring ontwerpdecreetNieuwsflash(opent in nieuw venster)