Gedaan met laden. U bevindt zich op: (Vorming) woonmaatschappij Werking woonmaatschappij

(Vorming) woonmaatschappij

Sinds 1 juli 2023 is er één woonactor per gemeente: de woonmaatschappij. 

Afgeschermde inhoud

Medewerkers van SHM’s en SVK’s (toekomstige woonmaatschappijen) kunnen aanmelden op deze website met hun toegangsrecht en vinden nog meer informatie die afgeschermd zit. Het gaat dan over het raamcontract organisatieontwikkeling en de impact en planning van fusies, splitsingen, ... in de VMSW-toepassingen.

Toewijzingen vanaf 1 januari 2024

Meer info over de toewijzingen vanaf 1 januari 2024? Bezig met de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement? Bekijk dan zeker de leidraad en FAQs die we aanbieden hierover in het luik lokaal woonbeleid.

Ook interessant

Wonen in Vlaanderen maakte een modelbrief om de eigenaars van ingehuurde woningen in te lichten over de vorming Woonmaatschappij. Sociale verhuurders kunnen deze modelbrief terug vinden op de centrale documentenpagina werking woonmaatschappij.