Afgeschermde inhoud

Medewerkers van SHM’s en SVK’s (toekomstige woonmaatschappijen) kunnen aanmelden op deze website met hun toegangsrecht en vinden nog meer informatie die afgeschermd zit. Het gaat dan over het raamcontract organisatieontwikkeling en de impact en planning van fusies, splitsingen, ... in de VMSW-toepassingen.

Ook interessant

Wonen in Vlaanderen maakte een modelbrief om de eigenaars van ingehuurde woningen in te lichten over de vorming Woonmaatschappij.

Sociale verhuurders kunnen deze modelbrief terug vinden op de centrale documentenpagina werking woonmaatschappij.