Ondersteuning vorming werkingsgebieden

De lokale besturen hebben een trekkersrol om de werkingsgebieden van de nieuwe woonmaatschappijen te bepalen. U kunt bij deze afbakeningsoefening rekenen op begeleiding van Wonen in Vlaanderen, in samenwerking met de koepelorganisaties VVH, HUURpunt en VVSG.

Aan welke criteria het werkingsgebied moet voldoen, hoe u een voorstel werkingsgebied indient en op welke ondersteuning u kunt rekenen, leest u op de webpagina’s over woonmaatschappijen voor lokale besturen.

Infosessie

Wilt u een infosessie op uw burgemeestersoverleg aanvragen? Wilt u de contactpersoon voor uw gemeente doorgeven die de werkingsgebieden begeleidt? Dat kan via woonmaatschappij.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Draaiboek

Wonen in Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek woonmaatschappijen(opent in nieuw venster). Koepelorganisaties VVH en HUURpunt werkten mee voor de onderdelen over personeelszaken.

Financiële ondersteuning

De Vlaamse Regering voorziet een financiële ondersteuning bij uw herstructurering naar aanleiding van de vorming van een woonmaatschappij. U vindt hieronder waaruit de toelage bestaat, wat de voorwaarden zijn en hoe u ze kan aanvragen.

Communicatieondersteuning

We lanceerden de website www.sociaalwonen.be(opent in nieuw venster) met informatie over de vorming van de woonmaatschappijen. Op deze website vindt u onder de titel ‘toolbox’ ook het ondersteunende communicatiepakket voor uw externe communicatie.

Wonen in Vlaanderen ontwikkelde deze website en het communicatiepakket samen met de werkgroep communicatie (met vertegenwoordigers van VVH, HUURpunt, SHM’s, SVK’s en lokale besturen) en het communicatiebureau choco.

Het paswoord om aan de sjablonen te geraken, leest u in dit nieuwsbericht van augustus 2022 (afgeschermde inhoud).