Voorwaarden

Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, in alle wetenschappelijke disciplines. Daaronder zijn, naast wetenschappelijke infrastructuur, ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken (inclusief de digitale ontsluiting ervan) begrepen.

  • Middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van tenminste 150.000 euro en ten hoogste 1.000.000 euro.
  • Zware onderzoeksinfrastructuur wordt gedefinieerd als onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste 1.000.000 euro.

Het programma tot regeling van de deelname aan, en/of de financiering van internationale onderzoeksinfrastructuur heeft tot doel de Vlaamse deelname aan, en/of de subsidiëring te ondersteunen van internationale investeringsinitiatieven die uitgevoerd worden aan grootschalige, internationale of supranationale faciliteiten waaraan de Vlaamse overheid bijdraagt en/of waarvan het strategisch belang voor Vlaanderen kan worden aangetoond.