Subsidies voor bebossing en herbebossing

Een zicht in een dicht bos
© Katrijn Van Giel

Volgende subsidies hebben als doel het bosgebied in Vlaanderen te beschermen en te helpen uitbreiden.

Vraag over een bossubsidie? Stuur uw vraag per mail naar subsidies.anb@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Andere subsidies of steunmaatregelen

Hoe een bos planten?

Wilt u zelf een bos planten of een initiatief nemen? Er zijn enkele belangrijke richtlijnen. Een bos moet ook voldoen aan enkele minimumvereisten.
Op Bosteller.be vindt u meer informatie over Hoe een bos planten? ((opent in nieuw venster))

Een nieuw bos melden

Hebt u onlangs meegewerkt aan de realisatie van een nieuw bos? Op Bosteller.be kunt u nieuw bos melden ((opent in nieuw venster)).