Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor boseigenaars

Subsidies voor boseigenaars

De Vlaamse overheid wil de natuurgebieden in Vlaanderen zo goed mogelijk beschermen. Bovendien moet er ook meer bos bijkomen. De Vlaams overheid geeft daarom subsidies aan (nieuwe) boseigenaars.

Het eerste aanspreekpunt voor private eigenaars zjn de bosgroepen.  www.bosgroepen.be(opent in nieuw venster)

 

Subsidies natuurbeheerplan

Als u een natuurbeheerplan opmaakt voor uw gebied, kunt u een beroep doen op verschillende subsidies.

www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan(opent in nieuw venster)

Subsidies voor bebossing en herbebossing

Een zicht in een dicht bos
© Katrijn Van Giel

Volgende subsidies hebben als doel het bosgebied in Vlaanderen te beschermen en te helpen uitbreiden.

Vraag over een bossubsidie? Stuur uw vraag per mail naar subsidies.anb@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Andere subsidies of steunmaatregelen

Hoe een bos planten?

Wilt u zelf een bos planten of een initiatief nemen? Er zijn enkele belangrijke richtlijnen. Een bos moet ook voldoen aan enkele minimumvereisten.
Op Bosteller.be vindt u meer informatie over Hoe een bos planten?(opent in nieuw venster)

Een nieuw bos melden

Hebt u onlangs meegewerkt aan de realisatie van een nieuw bos? Op Bosteller.be kunt u nieuw bos melden(opent in nieuw venster).